Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα κοινοτική νομοθεσία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα κοινοτική νομοθεσία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, Δεκεμβρίου 10, 2013

Gazprom: Η συμφωνία του South Stream υπερισχύει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας


Η συμφωνία για τη δημιουργία και τη λειτουργία του αγωγού South Stream της Gazprom σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ υπερισχύει έναντι του ευρωπαϊκού ενεργειακού νόμου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Dmitry Medvedev, αναφέρει το Interfax.

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας διέπεται από το διεθνές δίκαιο και επομένως ανατρέπει το λεγόμενο Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο, που είναι εθνική νομοθεσία, δήλωσε ο Medvedev.


Ο επίτροπος Ενέργειας δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ΕΕ για εξαίρεση από τους κανόνες ενέργειας ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο South Stream με τον τρόπο που ελπίζει να λειτουργεί, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ακόμη την τελευταία εβδομάδα ότι οι συμφωνίες που υπογράφθηκαν μεταξύ της Ρωσίας και έξι κρατών-μελών της ΕΕ, μέσω της οποία ο South Stream θα περνάει, δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ.

Ζήτησε από τα κράτη μέλη της ΕΕ να πάνε πίσω και να τροποποιήσουν τις συμφωνίες αυτές για να συμμορφωθούν με τους νόμους της ένωσης, ιδιαίτερα στο άνοιγμα διάφορων τμημάτων της λειτουργίας του αγωγού στον ανταγωνισμό.

Ο Medvedev δήλωσε ότι βλέπει πιθανότητες για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της ΕΕ με τις ενεργειακές συμφωνίες που ήδη έχει κάνει.
energypress.gr
10/12/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:


Αλιεία βαθέων υδάτων: το Κοινοβούλιο ζητεί την απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε ευάλωτες περιοχές

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο σχετικά με την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τρίτη, όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορεύονται σε περιοχές με ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα, κατάλογο των οποίων θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η αλιεία με τράτες βυθού δεν θα καταργηθεί προς το παρόν εντελώς.

«Παλέψαμε για την καλύτερη δυνατή προστασία των ιχθύων βαθέων υδάτων και των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, η Ολομέλεια αποφάσισε να υποστηρίξει το συμβιβασμό που επετεύχθη στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας. Tο Κοινοβούλιο ενέδωσε, επομένως, στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και καταψήφισε την άμεση απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού και τη μετάβαση σε πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία.
Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας για το Συμβούλιο. Θα δεχθεί το συμβιβασμό που επετεύχθη στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας ή μήπως δεν θέλει καμία απολύτως προστασία των αποθεμάτων βαθέων υδάτων; O κόσμος θέλει να ξέρει. Διαφορετικά θα αρχίσει να ρωτάει ποιός εμποδίζει τις αποφάσεις που απαιτούνται για την προστασία και τη διατήρηση των ειδών βαθέων υδάτων», δήλωσε μετά από την ψηφοφορία ο Κρίτων Αρσένης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα), εισηγητής της έκθεσης που εγκρίθηκε με 567 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 32 αποχές.

 • Μια τροπολογία για τη συνολική και σταδιακή κατάργηση αυτού του τύπου αλιείας σε διάστημα δύο ετών απορρίφθηκε οριακά (342 ψήφοι υπέρ της απόρριψης, 326 κατά και 19 αποχές).

Aπαγόρευση της πρόσβασης των σκαφών σε ορισμένες ευάλωτες περιοχές

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση των πιο έγκυρων επιστημονικών στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους για να εξακριβώσουν την τοποθεσία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων ή την πιθανότητα εμφάνισής τους σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Bάσει των πληροφοριών που θα της παράσχουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των εν λόγω περιοχών, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές είτε για όλα τα σκάφη της ΕΕ (αν οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα) είτε για όλα γενικώς τα σκάφη (αν οι περιοχές αυτές βρίσκονται στα ύδατα της ΕΕ).

Πιθανότητα συνολικής κατάργησης της αλιείας βαθέων υδάτων με τράτες ύστερα από 4 χρόνια

Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν στο νομοσχέδιο μια ρήτρα αναθεώρησης, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει σε τέσσερα χρόνια να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων των ειδικών αλιευτικών εργαλείων (ιδίως τράτες βυθού ή στάσιμα απλάδια βυθού) στα πλέον ευάλωτα είδη και στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα. Aν καταστεί φανερό μέσω αυτής της αξιολόγησης ότι τα εν λόγω οικοσυστήματα και αποθέματα δεν προστατεύονται επαρκώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση για τη συνολική και σταδιακή κατάργηση της αλιείας με τράτες βυθού.

Οικονομική βοήθεια για την αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων

Οι ιδιοκτήτες των σκαφών που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή στάσιμα απλάδια βυθού θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), προκειμένου να μπορέσουν να αλλάξουν αλιευτικά εργαλεία, να επιφέρουν τροποποιήσεις στα σκάφη τους, όπου κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, και να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατάρτιση για τη χρήση αυτών των νέων εργαλείων. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση θα αποτελεί βέβαια ο περιορισμένος αντίκτυπος του νέου εξοπλισμού στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα αποθέματα βαθέων υδάτων αποτελούνται από ψάρια που αλιεύονται σε βαθέα ύδατα πέραν των κύριων ιχθυότοπων της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Τα περισσότερα από αυτά τα είδη αναπτύσσονται αργά και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιεία. Οι οικότοποι και τα οικοσυστήματά τους είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο περιβάλλον που, αν καταστραφεί, είναι σχεδόν απίθανο να ανακάμψει.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να καθορίσουν τη στάση τους. Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μαζί τους μια συμφωνία, η οποία θα τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία το 2014 στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση).
europarl.europa.eu
10/12/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 05, 2013

Έτινγκερ: Παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία οι συμφωνίες για τον South Stream


Οι διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ρωσία με ορισμένες χώρες- μέλη της ΕΕ για την κατασκευή του αγωγού South Stream παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία και θα πρέπει να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης διεμήνυσε η Μαρλέν Χόλζνερ, εκπρόσωπος του αρμόδιου για την Ενέργεια Επιτρόπου Γκίντερ Έτινγκερ.
H Χόλζνερ διευκρίνισε ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται τρεις βασικοί όροι για να είναι συμβατές αυτές οι συμφωνίες με την κοινοτική νομοθεσία:
 • 1) να υπάρχει σεβασμός της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ παραγωγής και διανομής και να μην υπάρχει αποκλειστικός έλεγχος της παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου από την εταιρεία Gazprom.
 • 2) θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις τρίτων μερών στον αγωγό και να μην έχει η Gazprom τον μονοπώλιο της μεταφοράς.
 • 3) θα πρέπει να υπάρχει σαφής τιμολογιακή δομή.
Στη συνέχεια τόνισε ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη- μέλη είναι ενήμερα για τις θέσεις της Επιτροπής από τον Αύγουστο όταν αποφασίστηκε να θέσει το θέμα η Κομισιόν στη Ρωσία και οι χώρες να έρθουν σε επαφή με τις ρωσικές Αρχές προκειμένου να αρχίσει η επαναδιαπραγμάτευση των όρων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Επιτροπής να συνδράμει όλες τις πλευρές προκειμένου να υπάρξουν "νομικές εγγυήσεις" ώστε οι νέες συμφωνίες να είναι συμβατές προς το κοινοτικό δίκαιο. Η Μ. Χόλζνερ προειδοποίησε ακόμη ότι αν η Μόσχα αρνηθεί να συνεργαστεί, η Επιτροπή θα συστήσει στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν τις σημερινές συμφωνίες και αν δεν το πράξουν η Επιτροπή δεν θα διστάσει να ξεκινήσει διαδικασίες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον τους.

Αναφερόμενη στη σημασία των "νομικών εγγυήσεων" που απαιτούνται, η εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι η κατασκευή του έργου βασίζεται σε δάνεια που θα χορηγήσουν τράπεζες οι οποίες απαιτούν νομικές διαβεβαιώσεις για να παράσχουν χρηματοδότηση.
energypress.gr
5/12/13
---
-
 

Κομισιόν: Ακυρώνει όλες τις συμφωνίες για την κατασκευή του South Stream

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε σήμερα (4 Δεκεμβρίου) ότι οι διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream που προωθείται από την Gazprom και έχει υπογραφεί μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ουγγαρίας, Ελλάδας, Σλοβενίας, Κροατίας και Αυστρίας παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να επαναδιαπραγματευθούν.
Μιλώντας σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Klaus Borchert, Διευθυντής της Αγοράς Ενέργειας στην Κομισιόν, είπε ότι καμία από τις διακυβερνητικές συμφωνίες που καλύπτουν την κατασκευή και λειτουργία του South Stream μεταξύ της Ρωσίας και των εμπλεκόμενων χωρών δεν είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

«Η Κομισιόν εξέτασε αυτές τις διακυβερνητικές συμφωνίες και προέβη στο συμπέρασμα ότι καμία από αυτές δεν είναι σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για αυτό είπαμε σε αυτές τις χώρες ότι είναι υποχρέωσή τους, που προέρχεται είτε από τις Συνθήκες της ΕΕ είτε από την συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας, να ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση με τη Ρωσία, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν αυτές οι συμφωνίες με το ευρωπαϊκό δίκαιο», είπε ο Borchert.
Προέβη στην εν λόγω δήλωση σε συνέδριο που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετείχαν ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός ενέργειας Anatoly Yankovski, ο Γενικός Διευθυντής της Gazprom Alexander Medvedev καθώς και η Σέρβα υπουργός ενέργειας Zorana Mihajlović.
Ο Borchert συνέχισε λέγοντας ότι εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν πραγματοποιηθούν γενικά ή δεν έχουν επιτυχή έκβαση, τότε αυτές οι χώρες θα πρέπει να καταγγείλουν τις συμφωνίες τους με τη Ρωσία. 
Τόνισε ότι ο Επίτροπος Ενέργειας Guenther Oettinger απέστειλε επιστολή στο Ρώσο υπουργό ενέργειας Alexander Novak εξηγώντας την κατάσταση και ζητώντας του να «εξετάσει θετικά» την πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης των διακυβερνητικών συμφωνιών. Επίσης είπε πως η Κομισιόν έχει ήδη ενημερώσει τα κράτη που εμπλέκονται στις συμφωνίες.
Αυτά είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία, και η Αυστρία, καθώς και η Σερβία, που ανήκει στην Ενεργειακή Κοινότητα.
«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες δεν θα είναι η βάση για την κατασκευή ή λειτουργία του South Stream. Διότι εάν τα κράτη μέλη ή τα μέλη που εμπλέκονται δεν επαναδιαπραγματευθούν τις συμφωνίες, τότε η Κομισιόν έχει τους τρόπους και τα μέσα να τα υποχρεώσει να το κάνουν. Και ο South Stream δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις συμφωνίες», επανέλαβε.
3 προϋποθέσεις
Ο αξιωματούχος της Κομισιόν υπογράμμισε τουλάχιστον 3 κύρια ζητήματα για τις συμφωνίες
 • Αρχικά, οι λεγόμενοι κανόνες για τον «διαχωρισμό της ιδιοκτησίας», που πρακτικά σημαίνει ότι η Gazprom, η οποία είναι ταυτόχρονα παραγωγός και προμηθευτής φυσικού αερίου, δεν μπορεί είναι ιδιοκτήτρια της παραγωγής και ταυτόχρονα της μεταφοράς του φυσικού αερίου.
 • Δεύτερον, πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση τρίτων μερών στον αγωγό. Δεν πρέπει να έχει αποκλειστικό δικαίωμα η Gazprom για τη μεταφορά του φυσικού αερίου.
 • Τρίτον πρέπει να διευκρινιστεί η διάρθρωση της τιμολόγησης.
 «Είναι δυνατό να συμμορφωθεί ο South Stream και το λειτουργικό κομμάτι του με αυτούς τους κανόνες; Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω ακόμα», τόνισε ο αξιωματούχος.
Ωστόσο τόνισε ότι και να είναι επιτυχημένες οι διαπραγματεύσεις, θα πάρει χρόνο η κατασκευή του.
 «Όχι μήνες, ίσως δύο χρόνια», είπε.
Εξαιρέσεις στο μακρινό μέλλον
Στο μεταξύ εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις για τον «διαχωρισμό της ιδιοκτησίας» δεν αποκλείονται, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Αλλά εξήγησε ότι μια τέτοια ευκαιρία θα ανοίξει μόνο όταν το φυσικό αέριο θα αρχίσει να κατανέμεται στα διάφορα τμήματα του αγωγού, προσθέτοντας ότι αυτό θα γίνει μόνο στο μακρινό μέλλον.
Ερωτηθείς από την EurActiv να πει πότε ενημέρωσε τις εμπλεκόμενες χώρες της ΕΕ για το θέμα, είπε πως η ενημέρωση έγινε σε διάφορα στάδια.
Πρώτα τους ζήτησε να στείλουν στις Βρυξέλλες τις διακυβερνητικές τους συμφωνίες που αναλύθηκαν από τις υπηρεσίες του Επιτρόπου Oettinger. Τόνισε ότι προήδρευσε προσωπικά σε συνάντηση στις 18 Οκτωβρίου, όπου προσκάλεσε και εκπρόσωπο της Gazprom, όπως και τις εμπλεκόμενες χώρες.
 «Γνωρίζουν πλήρως αυτά που σας είπα σήμερα», διαβεβαίωσε.
 EurActiv.gr   
 Πέμπτη, Νοεμβρίου 21, 2013

ΔΕΗ: Στρατηγικής σημασίας η νέα Λιγνιτική Μονάδα V στην Πτολεμαϊδα.

Παρά τις οικονομικές αντιξοότητες η ΔΕΗ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V, συνολικού ύψους περίπου 1,4 δις €, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα και η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαϊδα.
Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας Μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, γιατί θα αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων.
Παράλληλα, η νέα Μονάδα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέωση του χαρτοφυλακίου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.
Υπενθυμίζεται ότι, ήδη έχουν ολοκληρωθεί μεγάλες επενδύσεις από τη ΔΕΗ σε τρία μεγάλα ενεργειακά έργα, με την κατασκευή δύο νέο Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μας που θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (Αλιβέρι και Μεγαλόπολη) και με την κατασκευή του μεγαλύτερου Υδροηλεκτρικού Σταθμού που κατασκευάσθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (ΥΗΣ Ιλαρίωνα).
 
Η νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.
Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους.
Επιπλέον, η νέα Μονάδα αναβαθμίζει συνολικά και ενισχύει το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.
Είναι προφανές λοιπόν ότι, η κατασκευή της νέα μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς: 
   Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους. 
   Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 
   Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.
Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου αποτελεί το γεγονός ότι, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes έχει εγκρίνει  την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους 700 εκατ. ευρώ περίπου για τη χρηματοδότηση του έργου. 
 
Τα τελευταία τρία χρόνια η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Ανάμεσά τους η νέα μονάδα φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, η νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη – που βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής – και έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών έργων. 
 
Οι παραγωγικές επενδύσεις της ΔΕΗ είναι οι μεγαλύτερες που γίνονται στη χώρα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι, σχεδόν στο σύνολό τους, γίνονται στην ελληνική περιφέρεια που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλή ανεργία.
 enet.gr
21/11/13
---
-
 ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2013

Κύπρος: Ευρωπαϊκή «κατσάδα» για την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Photo: clemson.edu
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε σήμερα το τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας κατά της Κύπρου, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας και της Σλοβενίας, ζητώντας να λάβουν εθνικά μέτρα για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Μεταξύ άλλων, υπόλογη στην ΕΕ είναι η χώρα για την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Κοινοβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Η επονομαζόμενη «3η Ταχυδρομική Οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη-μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις.

Η διαδικασία έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης και αν εντός δύο μηνών δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.
20/11/13
----------------
 
 • Slovenia Gets Three Warnings from European Commission
 
Slovenia has received three warnings from the European Commission due to the non-compliance with the EU regulations on geological storage of carbon dioxide, on storage of metallic mercury considered as waste, and on fake drugs.

The Commission called on Slovenia and five other member states in its latest infringements package, published on Wednesday, to adopt measures to fully transpose the directive on the geological storage of CO2, called the CCS directive.
The CCS directive was adopted as part of the climate-energy package in 2009. It establishes a legal framework and removes legal barriers for the environmentally safe geological storage of CO2 and sets the requirements covering the entire lifetime of a storage site.
Furthermore, Slovenia was urged along Italy and Romania to "send details about how EU legislation on the storage of metallic mercury considered as waste is being enacted in their domestic law."
This is a second warning related to storage of metallic mercury, after which the Commission can refer the case to the EU Court of Justice if Slovenia fails to act within two months.
The Ministry of Agriculture told the STA that Slovenia had already transposed a majority of the CCS directive in 2011 and 2012.
It added that the violation will be eliminated completely with the latest changes to the environment protection act, which will enter into force on Saturday.
The directive on storage of metallic mercury will meanwhile be completely transposed with a decree on waste landfills, which is expected to be adopted by the government at the beginning of 2014.
The European Commission has also sent a formal request to Slovenia and thee other EU members urging them to ensure full compliance with the directive on falsified medicines. This is also a second warning.
http://www.sloveniatimes.com/slovenia-gets-three-warnings-from-european-commission
20/11/13

Τρίτη, Νοεμβρίου 05, 2013

ΥΠΕΚΑ: H Ενίσχυση της Διμερούς Ενεργειακή​ς Συνεργασία​ς στο Επίκεντρο των Συναντήσεω​ν του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στην Αλβανία


ΥΠΕΚΑ, 5/11/13
Νέα σελίδα συνεργασίας στις διμερείς ενεργειακές σχέσεις σηματοδοτούν οι επαφές που είχε στα Τίρανα με Αξιωματούχους της Αλβανικής Κυβέρνησης ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, κατά την τριήμερη επίσημη επίσκεψή του στη γειτονική χώρα.
 
Άξονες της διμερούς συνεργασίας και της ενίσχυσης των σχέσεων στον ενεργειακό τομέα, αποτελούν η βαρύνουσα σημασία του αγωγού TAP για την οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών και η στήριξη της Ελλάδας στην Αλβανία για την προσαρμογή τόσο του θεσμικού πλαισίου, όσο και της αγοράς ενέργειας, με βάση το Κοινοτικό κεκτημένο.
 
Στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε ο Υπουργός ΠΕΚΑ με τον Αντιπρόεδρο της Αλβανικής Κυβέρνησης, NikoPeleshi, τέθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής που σχετίζονται και με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στο Ιόνιο, την  Αδριατική και συνολικά την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
 
Με τον Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας, DamianGjiknuri, συζητήθηκαν διεξοδικά τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του αγωγού TAP, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας που διαθέτει η χώρα μας προς την Αλβανική πλευρά και συμφωνήθηκε να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών για την ομαλή και απρόσκοπτη προώθηση του συγκεκριμένου project.
 
Ο κ. Μανιάτης είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Δασών και Δασικών Πόρων, LefterKoka, καθώς και την Υφυπουργό, OlijanaIfti, με τους οποίους συμφωνήθηκε η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, δασών, διαχείρισης υδατικών πόρων και αποβλήτων, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα συνταχθεί και θα υπογραφεί κείμενο συνεργασίας των δύο κρατών στους ανωτέρω τομείς.
 
Κατά τη διάρκεια όλων των επαφών που είχε στην Αλβανία ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα, προς τη κατεύθυνση της διαμόρφωσης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
 ypeka.gr
5/11/13
--
-
-
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σταθερή, αλλά όχι στατική στήριξη στις ΑΠΕ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο οδηγιών για τον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, ΑΠΕ), το οποίο καλωσορίστηκε από τους συνδέσμους ΑΠΕ ως ένα σημαντικό "εργαλείο" για την απαραίτητη κανονιστική σταθερότητα που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του 2020.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει σε όλους, όσον αφορά στους μηχανισμούς στήριξης και ότι πρέπει να είναι tailor-made για τα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των αγορών, των τεχνολογιών και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΑΠΕ (EREC) Rainer Hinrichs - Rahlwes.

«Ότι η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι σταθερή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και στατική. Αντιθέτως, η στήριξη θα πρέπει να είναι δυναμική και να υπόκειται σε σταδιακές προσαρμογές, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογία και τις εξελίξεις της αγοράς», διευκρίνισε ο Hinrichs - Rahlwes.

«Το παρόν πακέτο οδηγιών σχετικά με τα συστήματα στήριξης των ΑΠΕ, θέτει τα σωστά όρια για την αναγκαία μεταρρύθμιση του εθνικούς μηχανισμούς στήριξης. Δεν έχει επιλεγεί (σ.σ. το πακέτο οδηγιών) από υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης, αλλά βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές , αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους», ανέφερε ο Hinrichs - Rahlwes.
«Ωστόσο, στις οδηγίες για την επάρκεια της ηλεκτροπαραγωγής, η Επιτροπή προειδοποιεί ξεκάθαρα για τον κίνδυνο λανθασμένων μηχανισμών ανάκτησης και τη σημασία αποφυγής της διατήρησης ορυκτών καυσίμων, η οποία θα εμπόδιζε την ανάπτυξη ανανεώσιμων, αποδοτικών και ευέλικτων λύσεων στην παραγωγή» προειδοποίησε ο πρόεδρος του EREC.

«Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το πακέτο οδηγιών δίνει έμφαση στην προβλεψιμότητα των μηχανισμών στήριξης, καθώς ένας σταθερός μηχανισμός στήριξης είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επενδυτών», σημείωσε.
Και κατέληξε ότι, «γενικότερα, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν μπορεί πλέον να εξεταστεί χωριστά από οικονομική στήριξη. Εάν αντιμετωπιστούν σωστά, τα κράτη - μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθεί πραγματικά το δυναμικού τους σε ΑΠΕ , ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η ανάγκη και το επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης».
 energypress.gr
5/11/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

ΣΠΕΦ: Παραπέμπεται στην Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. η καταγγελία του ΣΠΕΦ για την αναλογικότητα.

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ε.Ε. επί της καταγγελίας του ΣΠΕΦ κατά της οριζόντιας εισφοράς στα φωτοβολταϊκά του ν. 4093 και προς διαφώτιση όλων των πτυχών της υπόθεσης έχουμε να παρατηρήσουμε πως η θέση στο αρχείο, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά και στο σώμα της απόφασης, δεν αφορά το σύνολο της καταγγελίας.  Τα ζητήματα αναλογικότητας – ισοδύναμης παράνομης κρατικής ενίσχυσης που αναφύονται, παραπέμπονται αυτοδικαίως και εξετάζονται ανεξάρτητα από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.


Αναλυτικότερα η καταγγελία του ΣΠΕΦ όπως και στο παρελθόν έχει δημοσιοποιηθεί, εστιάζει επιπλέον στα σοβαρά ελαττώματα οριζοντιότητας του μέτρου της εισφοράς σύμφωνα και με το πόρισμα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Επιβαλλόμενη επί του κύκλου εργασιών με ελλιπή διαβάθμιση πλήττει ασύμμετρα τους παραγωγούς ως προς την  πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα απορρέουσα από το τυπικό μέγεθος-οικονομίες κλίμακας της μονάδας, το αντικειμενικό κόστος/χρόνο υλοποίησης της, την απολαμβανόμενη ταρίφα πώλησης της παραγόμενης ενέργειας αλλά και την τυχόν λήψη επιχορήγησης. Η έλλειψη αναλογικότητας στην επιβληθείσα εισφορά επί του τζίρου αυτή, νοθεύοντας τον ανταγωνισμό και μάλιστα σε επίπεδο επιβίωσης μεγάλης μερίδας παραγωγών, δημιουργεί συνθήκες ισοδύναμης παράνομης κρατικής ενίσχυσης υπέρ άλλων.  Το φαινόμενο μάλιστα αυτό, όπως καταδείχθηκε στην καταγγελία, εντάθηκε έτι περαιτέρω από την άναρχη και κοστοβαρή υπέρβαση του εθνικού στόχου διείσδυσης του 2014 για τα φωτοβολταϊκά, επιτείνοντας έτσι την ένταση του άστοχα οριζόντιου αυτού μέτρου χάριν των αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και της ανταπόκρισης του στις αυξημένες εκροές υπεράνω στόχου.  Η Ε.Ε., όπως αναφέρεται στην απόφαση, παραπέμπει και εξετάζει ανεξάρτητα την εν λόγω πτυχή της καταγγελίας από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. 
4/11/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
-------------

Παρασκευή, Νοεμβρίου 01, 2013

Κομισιόν: Στο αρχείο η καταγγελία ΣΠΕΦ για την εισφορά των ΑΠΕ.


Απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταγγελία του ΣΠΕΦ σχετικά με την έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία της Επιτροπής, κανένα από τα σημεία στα οποία στηρίζονται οι καταγγελίες του ΣΠΕΦ (παραβίαση τις οδηγίας για τις ΑΠΕ, παράνομη συνύπαρξη της εισφοράς με τον ΦΠΑ και παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας) δεν αποτελεί περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου και, ως εκ τούτου, η υπόθεση οδηγείται στο αρχείο.

Ειδικότερα, όσον αφορά την καταγγελία του ΣΠΕΦ ότι η έκτακτη εισφορά παραβιάζει την οδηγία για τη συμμετοχή των ΑΠΕ έως το 2020, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν σημειώνει ότι «αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνουμε παραβίαση της οδηγίας που να απορρέει από τη θέσπιση της “ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης”  επί των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων όπως περιγράφετε».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η διαπίστωση της υπηρεσίας και ως προς το θέμα της έμμεσης φορολόγησης που θέτει ο ΣΠΕΦ.
«Η ελληνική εισφορά αλληλεγγύης μπορεί κάλλιστα να συνυπάρχει με τον ΦΠΑ  στον βαθμό που το κοινοτικό δίκαιο, ως έχει επί του παρόντος, δεν περιλαμβάνει καμία συγκεκριμένη διάταξη που να αποκλείει ή να περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να θεσπίζουν φόρους, δασμούς ή άλλα τέλη εκτός από τους φόρους κύκλου εργασιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο.
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του συνδέσμου ότι η εν λόγω έκτακτη εισφορά παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα ιδιοκτησίας, στην απάντηση τονίζεται ότι «το γεγονός και μόνο ότι οι ελληνικές αρχές κατέστησαν τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές λιγότερο ελκυστικές επιβάλλοντας ειδικό φόρο στα έσοδα των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν μπορεί από μόνο του να θεωρηθεί ότι συνιστά παράβαση του δικαιώματος των επενδυτών στην ιδιοκτησία».
Στο έγγραφο προστίθεται δε ότι με βάση τις πληροφορίες που έχει καταθέσει ο ΣΠΕΦ στην καταγγελία του «η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στα οποία αναφέρεστε αποτελούν παράβαση του δικαιώματος σας στην ιδιοκτησία».
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παρόλο που, βάσει των παραπάνω, η Κομισιόν δεν διαπιστώνει παραβάσεις των κοινοτικών οδηγιών από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, τονίζεται ωστόσο ότι η αντίθεσή της στην «εισαγωγή αλλαγών στα καθεστώτα στήριξης οι οποίες τροποποιούν αναδρομικά τους όρους των επενδύσεων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις» καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «απειλούν να υπονομεύσουν το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, το οποίο τελικά αποτελεί καίρια προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Διευκρινήσεις
1) Από το δικηγορικό γραφείο «Μεταξάς και Συνεργάτες» διευκρινίζεται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση για το ζήτημα της παραβίασης των ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων για το οποίο έχει υποβάλλει ξεχωριστή καταγγελία ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από κοινού με ξένους επιφανείς Πανεπιστημιακούς, για το οποίο η ίδια η επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας δηλώνει ρητά ότι η συγκεκριμένη απόφαση περί αρχειοθέτησης δεν προδικάζει τα συμπεράσματα που θα συναχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού όπου η έρευνα συνεχίζεται.
2) Η δικηγορική εταιρεία Παπακωνσταντίνου - Κατρούγκαλος - Χλέπας σημειώνει ότι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκκρεμούν προς εξέταση καταγγελίες που άσκησε εκ μέρους εκατοντάδων παραγωγών και αφορούν την επίμαχη εισφορά. Μάλιστα, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε το δικηγορικό γραφείο με επιστολή της ότι η καταγγελία που άσκησε «χρήζει περαιτέρω εσωτερικής εξέτασης για να μπορέσει να αποφανθεί κατά πόσον το θέμα συνιστά παράβαση του δικαίου της Ε.Ε.». Οι πληροφορίες της δικηγορικής εταιρείας είναι ότι οι καταγγελίες εξετάζονται επισταμένα τόσο από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, όσο και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
energypress.gr
1/11/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:
-------------

Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2013

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής: 6,5 δις ως οικονομική βοήθεια σε αλιείς.

Την παροχή οικονομικής βοήθειας σε αλιείς προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ), που αποτέλεσε αντικείμενο σχεδίου νομοθετήματος που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Η εν λόγω ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ αγοράζοντας εκλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται επίσης ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων, αλλά και των λιμενικών εγκαταστάσεων.


Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για τους τελικούς κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία του ΕΤΘΑ.

"Με αυτήν την ψήφο, το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το μοντέλο μας για τη βιώσιμη αλιεία θα ευοδωθεί. Βιώσιμη αλιεία σημαίνει πρωτίστως συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και για τη χρηστή διαχείριση της ικανότητας του στόλου να αλιεύει ψάρια - μέτρα που θα επιτρέπουν παράλληλα τους αλιείς να ζουν από το επάγγελμά τους", είπε ο εισηγητής Alain Cadec (ΕΛΚ, Γαλλία).

Προς μια βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ

Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα καθορίζουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και περιλαμβάνει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες η ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων απαγορεύεται.

Το ΕΤΘΑ θα βοηθήσει επομένως τους αλιείς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε πιο εκλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή εξοπλισμό, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός, η αποθεματοποίηση και η εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Περισσότερα δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση αλιευμάτων

Το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει επίσης τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών με την αλιεία δεδομένων, που είναι για παράδειγμα απαραίτητα για να καθοριστεί η Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) η οποία απαιτείται από τους νέους κανόνες της ΚΑλΠ.

Να σημειωθεί ότι ο όρος ΜΒΑ αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων που μπορούν να αλιεύονται κάθε χρόνο ώστε ο πληθυσμός των αλιευόμενων ειδών να διατηρεί τη μέγιστη παραγωγικότητά του.

Εκσυγχρονισμός των μηχανών

Το Κοινοβούλιο με τροπολογία του στην αρχική πρόταση της Επιτροπής πρόσθεσε τη στήριξη του ΕΤΘΑ στην απόσυρση, την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των μηχανών, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα θα είναι κατά 40 % τουλάχιστον μικρότερη εκείνης του κινητήρα που αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν μια τροπολογία που αφορούσε επιδοτήσεις για την ανανέωση του στόλου.

Υποστήριξη στους νέους ψαράδες

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που εισήγαγαν οι ευρωβουλευτές, το ΕΤΘΑ θα μπορεί να παρέχει ατομική στήριξη ύψους έως και 100.000 ευρώ σε νεαρούς αλιείς κάτω των 35 ετών για εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα αγοράζουν αλιευτικό σκάφος μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας μεταξύ 5 και 20 ετών και ότι θα διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 5 ετών στον κλάδο.

Απλούστεροι κανόνες, καλύτερος έλεγχος και συμμόρφωση

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όπως και η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ με το σκεπτικό ότι η χρήση ενός κοινού ταμείου θα συμβάλει στην απλοποίηση και τη συνένωση των δύο πολιτικών.

Η χρήση του ΕΤΘΑ για τη χρηματοδότηση μέτρων ελέγχου και συμμόρφωσης θα μπορούσε να διασφαλίσει το σεβασμό των κανόνων που διέπουν την ΚΑλΠ.

Επόμενα βήματα

Η ολομέλεια ενέκρινε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για το ΕΤΘΑ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το οιοδήποτε συμφωνηθέν κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας πριν ζητηθεί η τελική έγκριση από την ολομέλεια.
 europarl.europa.eu
23/10/13

Τρίτη, Οκτωβρίου 22, 2013

Αυστηρή νομοθεσία για το σχιστολιθικό αέριο ετοιμάζει η Κομισιόν.

Ένα νέο αυστηρό νομοθετικό πακέτο για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη ετοιμάζει η Κομισιόν, η οποία αναμένεται να το παρουσιάσει τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες της EurActiv.
Αυτό θα πάρει σίγουρα τη μορφή μιας οδηγίας για τα αντισυμβατικά ορυκτά καύσιμα.
 «Θα προτείνουμε νομικό πλαίσιο για το σχιστολιθικό αέριο στην Ευρώπη προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους του», τόνισε ανώνυμη πηγή.
 «Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε σαφήνεια ως προς το ποιοι είναι οι κανόνες για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, και να καθησυχάσουμε το κοινό όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τις τυχόν επιπτώσεις που έχει στη δημόσια υγεία», συνέχισε.

«Και καθώς ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του σχιστολιθικού φυσικού αερίου ίσως είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, προτιθέμεθα να διασφαλίσουμε ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ληφθεί μέριμνα για αυτούς τους κινδύνους».
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν δεσμευτικό αποτέλεσμα, ωστόσο δίνουν χρονικό περιθώριο στα κράτη μέλη προκειμένου να τις εφαρμόσουν. Στην περίπτωση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου θεωρούνται κατάλληλες, διότι η επιλογή του ενεργειακού μίγματος αποτελεί εθνική αρμοδιότητα σύμφωνα με την αρχή της «επικουρικότητας», και η ΕΕ δεν μπορεί να αποτρέψει τα κράτη μέλη από το να το εκμεταλλευτούν.
Ωστόσο εάν επιλέξουν να το εκμεταλλευτούν, η νέα πρόταση θα καταστήσει υποχρεωτικές διάφορες σκληρές περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.
 «Θα πρέπει να είναι ένα νομικό πλαίσιο που θα έχει ισχύ σε όλη την ΕΕ και όχι απλά μια αόριστη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών», τόνισε ο αξιωματούχος.
Η σχεδιαζόμενη οδηγία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι θα δοθεί στο κοινό «το ίδιο επίπεδο προστασίας» από τους κινδύνους της εξόρυξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου (μέθοδος γνωστή ως fracking) όπως ακριβώς και στις άλλες μορφές εξαγωγής ενέργειας, πρόσθεσε.
Η νομοθεσία θα θεσπίσει κανόνες που θα αντιμετωπίζουν κινδύνους:
 • Εξαερισμός και καύση των αερίων του θερμοκηπίου
 • Σεισμικές διαταραχές
 •  Ρύπανση των υπόγειων υδάτων και τη διαχείριση της ύδρευσης και τα αποθεματικά
 • Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και ο θόρυβος
 • Προβλήματα που προκαλούνται από την βαριά βιομηχανική δραστηριότητα
Εκπομπές μεθανίου
 «Το μεθάνιο είναι επίσης ένα ζήτημα […] θα πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους εποπτείας των εκπομπών, είτε είναι μεθάνιο είτε άλλες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρέπει να καλύπτονται τα πάντα», είπε η πηγή.
Η ΕΕ θεωρεί πως οι κοινοί κανόνες θα δώσουν στην βιομηχανία βεβαιότητα, προβλεψιμότητα και ισότιμη μεταχείριση σε ολόκληρη την ήπειρο. Ωστόσο αναπόφευκτα θα υπάρξει σύγκρουση με ενεργοβόρες βιομηχανίες και ορισμένα κράτη μέλη.
Το καλοκαίρι, ο Βρετανός υπουργός οικονομικών George Osborne έκανε λόγο «για το πιο γενναιόδωρο φορολογικό καθεστώς για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στον κόσμο».
Η Πολωνία επίσης τάσσεται υπέρ της εκμετάλλευσης του εν λόγω φυσικού αερίου, ωστόσο Γαλλία, Βουλγαρία και Βόρεια Ισπανία το έχουν απαγορέψει λόγω των ανησυχιών της κοινής γνώμης.
Οι πράσινες τεχνικές
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ λέει ότι η εξόρυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου θέτει «μεγάλους κινδύνους» στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι ακόμη και η πιο πράσινη εκδοχή του θα αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 3,5 βαθμούς.
Ο κορυφαίος οικονομολόγος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Fatih Birol, είπε στην EurActiv πέρυσι ότι αυτή η έκβαση θα είναι απαράδεκτη. Ωστόσο η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι οι πράσινες τεχνικές όπως η ανάφλεξη ή η σύλληψη των εκπομπών μεθανίου μπορεί να μετριάσουν σημαντικά τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.
Ο κόσμος δεν θα περιμένει
Σε ομιλία του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik, είπε πως «ο κόσμος δεν θα περιμένει τις εκλογές».
 «Πολλοί φαίνεται να νομίζουν ότι αυτή η Κομισιόν έχει ήδη τελειώσει τη θητεία της», είπε, «ότι τώρα τίποτα δεν θα συμβεί: Περιμέναμε τις γερμανικές εκλογές, τώρα περιμένουμε τις Ευρωεκλογές, και εν συνεχεία τον διορισμό της νέας Κομισιόν».
 «Όσον αφορά εμένα, η θητεία μου στην Κομισιόν τελειώνει την 1η Νοεμβρίου του χρόνου, πάνω από ένα χρόνο από τώρα και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας», συνέχισε.  
Η EurActiv καταλαβαίνει πως αυτές οι δηλώσεις αναφέρονται στο πακέτο για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο.
EurActiv.gr   
 
---
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...