Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΑΡΚΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΑΡΚΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, Απριλίου 25, 2016

Kομισιόν: Στόχος σύγκληση Eurogroup για την Ελλάδα την Μεγάλη Πέμπτη

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράμματος με στόχο τη σύγκλιση του eurogroup της Μεγάλης Πέμπτης, όπου θα τεθεί υπόψιν των 19 υπουργών και του ΔΝΤ, η συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού, δήλωσε από το βήμα της καθημερινής ενημέρωσης των συντακτών στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννικα Μπράιντχαρτ.

Πέμπτη, Μαρτίου 27, 2014

Η Κομισιόν ζητάει 136 εκ. ευρώ από τη Λάρκο

Με σημερινή της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία ΛΑΡΚΟ (ΑΕ) προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ, για τις κρατικές ενισχύσεις.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου και οι εγγυήσεις του Δημοσίου ανέρχονταν συνολικά σε 136 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, η ΛΑΡΚΟ πρέπει τώρα να επιστρέψει το ποσό εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση.

Ορισμένα στοιχεία ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ, που είναι κρατική επιχείρηση, βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση, σημειώνει η Επιτροπή, η οποία αποφάνθηκε ακόμη ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων.

Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αύξηση κεφαλαίου ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ το 2009 και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων την περίοδο 2008-2010. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της ΕΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν θα είχε δεχθεί να επενδύσει στη ΛΑΡΚΟ υπό τέτοιους όρους και ότι, επομένως, τα εν λόγω μέτρα συνιστούσαν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ.

Η ΛΑΡΚΟ αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2008. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο είτε σχεδίου αναδιάρθρωσης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της, είτε σχεδίου εξυγίανσης για την εύρυθμη εκκαθάρισή της. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται στο ελάχιστο και δεν σπαταλάται σε προβληματικές επιχειρήσεις που διατηρούνται τεχνητά στην αγορά. Ωστόσο, όπως αναφέρει σήμερα η Κομισιόν, η Ελλάδα δεν υπέβαλε ποτέ σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ. Συνεπώς, τα μέτρα ενίσχυσης δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει των κανόνων της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς. Η Επιτροπή εξέτασε, σε χωριστή έρευνα, κατά πόσον η πώληση θα είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίσει η επιχείρηση τη δραστηριότητά της με νέα επωνυμία. Ωστόσο, καθώς η πώληση διεξάγεται μέσω ανοικτών διαγωνισμών και αφορά μόνο μέρος των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται οικονομική συνέχεια και ότι η πώληση δεν πραγματοποιείται για να αποφευχθεί η επιστροφή της ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης. Συνεπώς, η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού, αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.
[crashonline.gr]
27/3/14
--
-

State aid: Commission finds that Greek mining company Larco received incompatible state aid; opens way to sale of some assets

European Commission, 27/3/14
-
The European Commission has concluded that Greek public support measures granted to Larco General Mining and Metallurgical Company S.A. (Larco) gave the company an undue advantage over its competitors, in breach of EU state aid rules. In total, the capital injections and public guarantees were worth €136 million. The Commission has decided that Larco must pay back the amount with interest to mitigate the distortions of competition resulting from the incompatible aid.

Certain assets of Larco, a State-owned company, are currently being privatised. The Commission has in a separate decision concluded that the repayment obligation will not be passed on to the buyers of these assets.
In March 2013, the Commission opened an in-depth investigation into a number of support measures by the Greek State to Larco, including a capital increase in 2009 of €45 million, and several State guarantees in the period 2008-2010 (see IP/13/195). The measures were not notified to the Commission for prior approval as required under EU rules. The investigation has shown that no private player would have invested in Larco under similar terms and that the measures therefore constitute state aid within the meaning of the EU rules.
Larco has been in difficulties at least since 2008. Under EU rules such companies can receive state aid either within the framework of a restructuring plan that ensures the company's long-term viability or a resolution plan for its orderly winding-down. This is to ensure that the amount of public money spent is kept to the necessary minimum and not wasted to artificially keep failing companies in the market. However, Greece did not provide a restructuring or resolution plan for Larco. The aid measures therefore cannot be justified under EU rules.
In December 2013, as part of its privatisation programme, Greece notified the Commission of its intention to sell through open tenders certain assets operated by or belonging to Larco: the Larymna smelter, part of the Agios Ioannis mines, part of the Evia mines and the Kastoria mines. The Commission examined, in a separate investigation, if the sale would lead to the company continuing its activity under a new name. However, because the sale is conducted through open tenders and concerns only part of Larco's business, the Commission has concluded that there is no economic continuity, and the sale is not an attempt to avoid repayment of incompatible state aid. This obligation will therefore not be passed on to the buyers of the assets but remain with Larco.
Background
Larco specialises in the extraction and processing of laterite ore, the extraction of lignite and the production of ferronickel and by-products. Its activities include the exploration, development, mining, smelting and trading of its products worldwide. Larco is one of the largest ferronickel producers in the world. 55.2% of Larco's shares are owned by the Greek State through the Hellenic Republic Asset Development Fund, 33.4% by the National Bank of Greece S.A. and 11.4% by Public Power Corporation S.A.
Public interventions in companies that carry out economic activities can be considered free of state aid within the meaning of the EU rules when they are made on terms that a private player operating under market conditions would have accepted (the so-called "market economy investor principle" – MEIP). If the MEIP is not respected, the public intervention constitutes state aid within the meaning of the EU rules (Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU), because it gives an economic advantage to the beneficiary that its competitors do not have. The Commission then assesses, whether such aid can be found compatible with the common EU rules that allow certain categories of aid, such as the 2004 Guidelines on state aid for the rescue and restructuring of companies in difficulty (see MEMO/04/172).
The Commission assesses potential economic continuity of companies through the sale of their assets using a set of indicators, such as the scope of the assets sold (assets and liabilities, maintenance of workforce, bundle of assets), the sale price, the identity of the buyer(s), the moment of the sale and the economic logic of the operation........[europa.eu]
27/3/14
--
-
 Related:

Πέμπτη, Ιουνίου 20, 2013

ΔΕΗ: Στα 160 Εκατ. Ευρώ το Χρέος της ΛΑΡΚΟ προς την Επιχείρηση

Στα 160 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται, σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, το χρέος της ΛΑΡΚΟ προς την επιχείρηση από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μέγεθος το οποίο αμφισβητείται ωστόσο από την άλλη πλευρά. Η ΔΕΗ έχει απειλήσει τη ΛΑΡΚΟ με διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία δεν υλοποιείται ύστερα από δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τόσο το κατέβασμα του διακόπτη όσο και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία από πλευράς ΔΕΗ, στο τέλος του 2012 τα χρέη της ΛΑΡΚΟ ήταν 139,2 εκατ. ευρώ. Το ύψος του χρέους αμφισβητείται από τη ΛΑΡΚΟ η οποία έχει προσφύγει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κάνοντας λόγο για υπέρογκες και αυθαίρετες χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο η ΡΑΕ έχει ορίσει προσωρινή τιμή προμήθειας ρεύματος στη ΛΑΡΚΟ ίση με 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα (τιμή η οποία κατά τη ΔΕΗ είναι κάτω του κόστους) ενώ κάλεσε τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία για την τιμολόγηση της ενέργειας μετά από διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται ότι και οι δύο εταιρίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, ενώ η ΔΕΗ είναι και μέτοχος της ΛΑΡΚΟ με ποσοστό 11,5% που αποκτήθηκε έναντι παλαιότερων χρεών της επιχείρησης.
20/6/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 26, 2012

Απορρίφθηκε η αίτηση της ΔΕΗ για κατάσχεση της περιουσίας της ΛΑΡΚΟ

«Με μια απόφαση που δικαιώνει τη ΛΑΡΚΟ και επιτρέπει στην εθνική βιομηχανία σιδηρονικελίου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, ενόψει μάλιστα και της προωθούμενης αποκρατικοποίησής της, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που είχε κατατεθεί από τη ΔΕΗ, για συντηρητική κατάσχεση στην περιουσία της ΛΑΡΚΟ μέχρι του ποσού των 39,2 εκατ. ευρώ» σχολίασαν σήμερα κύκλοι της Διοίκησης της ΛΑΡΚΟ.
Σημειώνεται δε, ότι η ΔΕΗ στο ακροατήριο αύξησε το ποσό της απαίτησης σε 80 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο.Περαιτέρω, όπως έγινε γνωστό από κύκλους της ΛΑΡΚΟ, το δικαστήριο έκανε δεκτό ένα εκ των βασικών επιχειρημάτων που είχαν αναπτύξει κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στις 20 Νοεμβρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ΛΑΡΚΟ, κύριοι Τατιάνα Τσιρακοπούλου και Φίλιππος Φιλιππόπουλος, ότι, δηλαδή, η ΔΕΗ δεν διακινδυνεύει τυχόν απαιτήσεις της έναντι της ΛΑΡΚΟ. Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κατάσχεσης, κρίνοντας ότι «από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η οφειλέτρια πρόκειται να εκποιήσει υφιστάμενα περιουσιακά της στοιχεία (...). Συνεπώς, ανεξαρτήτως της υπάρξεως, ή μη, της απαιτήσεως που αναφέρεται στην αίτηση πρέπει αυτή (η αίτηση) να απορριφθεί για έλλειψη επικείμενου κινδύνου η συνδρομή του οποίου αποτελεί τη μία βασική προϋπόθεση για την παροχή της αιτούμενης προσωρινής δικαστικής προστασίας».

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έλαβε την απορριπτική του απόφαση, χωρίς να χρειασθεί να εξετάσει τα προβαλλόμενα από τη ΛΑΡΚΟ επιχειρήματα, βάσει των οποίων αμφισβητούνται οι απαιτήσεις της ΔΕΗ, για καθυστερούμενες -κατά τη ΔΕΗ- οφειλές από καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ έχει προσφύγει για την υπόθεση αυτή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καταγγέλλοντας «υπέρογκες και αυθαίρετες χρεώσεις που της έχει επιβάλει η ΔΕΗ». Μάλιστα, η Αρχή έχει ήδη εκδώσει προσωρινή απόφαση, με την οποία έγιναν δεκτές οι κυριότερες αιτιάσεις της ΛΑΡΚΟ και ορίσθηκε από τη ΡΑΕ προσωρινή τιμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη ΛΑΡΚΟ

 50 ευρώ/MWh, ποσό σημαντικά μικρότερο από αυτό που τη χρέωνε η ΔΕΗ με τα τιμολόγιά της.
Ήδη, η ΔΕΗ και η ΛΑΡΚΟ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του τιμολογίου χρέωσης, όπως επιβάλλει η ΡΑΕ. 

.zougla gr
26/12/12
---
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Πέμπτη, Νοεμβρίου 29, 2012

Η «καλή» ΛΑΡΚΟ σε ιδιώτες και η «κακή» σε εκκαθάριση!

Η χθεσινή παρέμβαση της ΓΣΕΕ στο θέμα της ΛΑΡΚΟ αποκάλυψε τον κίνδυνο που δημιουργεί το ίδιο το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ: να εξανεμιστούν, με πενιχρά οφέλη για τη χώρα, τα εθνικά αποθέματα νικελίου αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ!
Στη χθεσινή συνάντηση των συνδικαλιστών της ΓΣΕΕ με τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ και τα εργατικά κέντρα της περιοχής οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κατήγγειλαν το σχέδιο που προωθεί το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για την εκποίηση των αποθεμάτων νικελίου σε ιδιώτες, τονίζοντας ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία, όπως φαίνεται, προτιμά να τα παραδώσει σε ιδιώτες.
Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ αντιπροτείνουν την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, θεωρώντας βέβαιο ότι για την εταιρεία θα ενδιαφερθούν οι μεγάλοι «διεθνείς» παίκτες (το 2009 εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 υποψήφιοι, παρότι εκείνη την περίοδο η εταιρεία εμφάνιζε μεγάλες λειτουργικές ζημιές).
Τα αποθέματα
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σημειώνονται:
1. «Με βάση την έκθεση των αποθεμάτων της 31-12-2010 τα μετρημένα αποθεματικά μεταλλεύματος της εταιρείας εκτιμώνται σε 105 εκατ. τόνους με μέση περιεκτικότητα νικελίου 0,91%.
Η εκμετάλλευση του 2011 δεν απέφερε σημαντικές αλλαγές στα νούμερα, διότι η έρευνα πρακτικά αναπλήρωσε τις εξορυχθείσες ποσότητες».
2. Τα αποθεματικά περιέχουν 900.000 τόνους νικελίου, οι οποίοι στην τρέχουσα τιμή (σ.σ.: 31-5-2012) των 18.300€/τόνο νικελίου αντιστοιχούν σε σημερινή αξία 16,5 δισ. ευρώ.
Με δικαιολογία ότι δεν μπορεί να γίνει ανανέωση αδείας, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει έρευνα για παράνομες κρατικές ενισχύσεις και θα αξιώσει την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, το ΤΑΙΠΕΔ προκρίνει ως λύση ιδιωτικοποίησης τη διάσπαση της ΛΑΡΚΟ.
Η «καλή» Λάρκο θα κρατήσει το ορυχείο της Βοιωτίας, το εργοστάσιο στη Λάρυμνα και περίπου 600 εργαζόμενους.
Τα αποθέματα σε νικέλιο στη Βοιωτία είναι 13 εκατ. τόνοι ακατέργαστο νικέλιο από τους συνολικά 105 τόνους των αποθεματικών.
Γι’ αυτήν τη ΛΑΡΚΟ θα γίνει διεθνής διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης, με την προοπτική να δοθεί στον ενδιαφερόμενο επενδυτή ένα εργοστάσιο που δεν θα έχει στη διάθεσή του επαρκή αποθέματα νικελίου.
Κόστος παραγωγής
Εδώ εντοπίζουν οι εργαζόμενοι το πρόβλημα: η αξιοποίηση εισαγόμενου μεταλλεύματος θα αυξήσει το κόστος παραγωγής, αφού το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παράγει νικέλιο από φτωχό σε περιεκτικότητα μετάλλευμα (μέχρι 1,5%), ενώ χώρες που εξάγουν μετάλλευμα, όπως η Ινδονησία, διαθέτουν μετάλλευμα με πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα νικελίου (2,5%).
Το εισαγόμενο μετάλλευμα δεν μπορεί να το επεξεργαστεί πλήρως η μονάδα. Ετσι, κανένας ιδιώτης δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για μια μεταλλουργική μονάδα χωρίς εξασφαλισμένη πρόσβαση σε επαρκή αποθέματα.
Από την άλλη, η «κακή» Λάρκο θα κρατήσει τα υπόλοιπα ορυχεία (Εύβοια, Καστοριά και Κοζάνη) και θα μπει σε εκκαθάριση με πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.
Επισημαίνεται ότι τα 5 ορυχεία στην Εύβοια περιέχουν, σύμφωνα με την έκθεση, 87 τόνους λατερίτη, ενώ τα ορυχεία της Καστοριάς περιέχουν 5 τόνους απόθεμα.
Οποιος ιδιώτης αγοράσει τα ορυχεία, θα μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε υπερεντατική εξόρυξη μεταλλεύματος, το οποίο θα εξάγει σε «διψασμένες» για νικέλιο τρίτες χώρες.
Ηδη, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, στα Σκόπια λειτουργεί βιομηχανική μονάδα που παράγει νικέλιο από φτωχά σε περιεκτικότητα μεταλλεύματα
Του Τζώρτζη Ρούσσου
&
29/11/12

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...