Σάββατο, Αυγούστου 05, 2017

European heatwave deaths could skyrocket: climate study

European heatwave
Deaths due to extreme weather in Europe could increase fifty-fold from an estimated 3,000 per year recently to 152,000 by century's end if global warming is not reined in, researchers warned on Saturday.


The toll would be especially high in temperate southern Europe, where deaths due to warming are projected to rise from 11 per million people per year to about 700 per million per year, they wrote in The Lancet Planetary Health.

Heatwaves will do most of the damage, claiming some 99 percent of future weather-related deaths - more than 151,000 of the annual total by 2100 from about 2,700 per year recently.

"Unless global warming is curbed as a matter of urgency and appropriate adaptation measures are taken, about 350 million Europeans could be exposed to harmful climate extremes on an annual basis by the end of this century," said the report, based on pessimistic global warming forecasts.
 [aljazeera.com]
5/8/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin