Τρίτη, Μαρτίου 14, 2017

Ιδιωτικός τομέας: Κάτω από 800 ευρώ οι μισοί μισθοί

Με καθαρούς μηνιαίους μισθούς κάτω των 800 ευρώ αμείβονται πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στον ιδιωτικό τομέα, λίγο παραπάνω από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με καθαρούς μηνιαίους μισθούς έως 800 ευρώ, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό αυτό πέφτει μόλις στο 11%.

Μπορεί οι αμοιβές τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα να έχουν μειωθεί κατακόρυφα στα χρόνια της κρίσης ωστόσο η ψαλίδα παραμένει μεγάλη.

Αντίστοιχες είναι οι αποστάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια άνω των 1.300 ευρώ όπου στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό ανέρχεται στο 6,7% και στο Δημόσιο είναι υπερδιπλάσιο, καθώς φτάνει το 15,7%.

Από  τη  σύγκριση  των   ευρημάτων  της  Έρευνας     Εργατικού  Δυναμικού  των   ετών  2009   και  2016,   καταδεικνύεται  ότι  στον  ιδιωτικό τομέα της οικονομίας προκύπτει ότι έχει   αυξηθεί    σημαντικά το  ποσοστό  των   χαμηλόμισθων  εργαζομένων  με  καθαρές   μηνιαίες    αποδοχές  κάτω   των   700   ευρώ,   το  οποίο   ανέρχεται  πλέον   σε  38,8%    το  2016  (από   13,1%    το  2009),    ενώ   μειώνεται  κατά   4  περίπου    ποσοστιαίες μονάδες    το  ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,6% το 2016 από 27,3% το 2009).

Παράλληλα,  έχει   μειωθεί    δραστικά, κατά   το  ήμισυ   περίπου,     το  ποσοστό των   εργαζομένων     με  καθαρές     μηνιαίες     αποδοχές μεταξύ    900-1.300  ευρώ,   το  οποίο   ανέρχεται σε 17,6% το 2016 (από 35,7% το 2009).

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β' τρίμηνο 2016) και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που λαμβάνουν μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκύπτουν τα εξής:

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 51,6%

Το 15,2% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
Το 23,6% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ
Για το 12,8% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ
Από 800-999  ευρώ, ποσοστό  17,3%

Το 10,8% αμείβεται με μισθούς 800-899  ευρώ
Για το 6,5% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από  900-999 ευρώ.
Ανω των 1.000 ευρώ, ποσοστό 54,2%

Το  λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ
Το  6,7%  αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ
Στο Δημόσιο

Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα στη σύγκριση των ετών 2009 και 2016 για την πορεία των μισθών στο Δημόσιο όπου έχει   αυξηθεί    σημαντικά το  ποσοστό  των   εργαζομένων  με  καθαρές     μηνιαίες     αποδοχές   κάτω   των   1.000    ευρώ,    το  οποίο    ανέρχεται  πλέον    σε  34,6%    το  2016   (από 18,9%    το  2009),    και   έχει   αυξηθεί    λίγο   το  ποσοστό  για  αποδοχές  μεταξύ    1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2016 από 13% το 2009).

Αντίθετα, έχει   μειωθεί    σημαντικά  το  ποσοστό  των   εργαζομένων  που   δηλώνει  καθαρές μηνιαίες  αποδοχές  μεταξύ    1.100-1.599  ευρώ,    το  οποίο    ανέρχεται σε  33,7%    το  2106   (από   46,5%    το  2009),    όπως   και  το  ποσοστό των   εργαζομένων  με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,3% το 2016 από 10,9% το 2009).

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 11%

Το 3,1% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
Το 3,5% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ
Για το 4,4% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ
Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 23,6%

Το 9,4% αμείβεται με μισθούς 800-899  ευρώ
Για το 14,2%  οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από  900-999 ευρώ.
Ανω των 1.000 ευρώ, ποσοστό  17,8%

Το 54,2%  λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ
Το 15,7%  αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ
elzoni.gr
14/3/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin