Τετάρτη, Απριλίου 06, 2016

Ξεκίνησε η συζήτηση για το Δουβλίνο ΙΙΙ

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, ο οποίος καθιστά υπεύθυνη για τη διαχείριση του πρόσφυγα την πρώτη χώρα εισόδου στην κοινοτική επικράτεια, ξεπεράστηκε από την προσφυγική κρίση, γιατί κατέδειξε πως ένα κράτος μέλος, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τον εν λόγω κανονισμό σε περιπτώσεις μαζικής εισόδου προσφύγων στην επικράτειά του.

Η Κομισιόν δεν υποβάλει στην παρούσα φάση προτάσεις, αλλά «ιδέες» που έχουν τη μορφή εναλλακτικών επιλογών, σχετικά με το πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί με δίκαιο τρόπο ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ.

Η πρώτη εναλλακτική επιλογή της Κομισιόν προβλέπει μεν τη διατήρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, όπου τη βασική ευθύνη διαχείρισης του πρόσφυγα έχει η χώρα πρώτης εισόδου, ωστόσο προστίθεται ένας μηχανισμός μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης, που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που ένα κράτος μέλος δέχεται έντονες προσφυγικές πιέσεις.

Το βάρος να μην πέφτει σε λίγους

Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή προβλέπει τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα κατανομής αιτούντων άσυλο μόνιμου χαρακτήρα, βασισμένο σε κριτήρια όπως είναι το μέγεθος, το ΑΕΠ και η ικανότητα απορρόφησης προσφύγων από κάθε κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή η χώρα πρώτης εισόδου δεν θα έχει την κύρια ευθύνη διαχείρισης του πρόσφυγα.

Η Κομισιόν εκφράζει επίσης την πρόθεση να επιβάλει κριτήρια, τα οποία θα αποθαρρύνουν τους πρόσφυγες να επιλέγουν τη χώρα που θα υποβάλουν αίτηση ασύλου με βάση τις κοινωνικές παροχές, ώστε να εκλείψει το σημερινό φαινόμενο όπου όλοι θέλουν να εγκατασταθούν σε 4-5 κράτη μέλη.

Οι τελικές προτάσεις της Επιτροπής θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο αφού προηγουμένως γίνει διεξοδική συζήτηση σε επίπεδο κρατών μελών, στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.
 ΠΗΓΗ: skai.gr, kathimerini.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin