Τετάρτη, Μαρτίου 16, 2016

Νομική δέσμευση από τα κράτη της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η Επιτροπή πρότεινε να μετεγκατασταθούν 160.000 άτομα που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας από κράτη μέλη που υφίστανται υπερβολικές πιέσεις σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης — ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

 Ταυτόχρονα, με στόχο την αντιμετώπιση της παγκόσμιας μεταναστευτικής κρίσης συνολικά και ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που έχουν θιγεί εξίσου, η Επιτροπή συνέστησε ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης 20.000 ατόμων τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προσωρινών προγραμμάτων επείγουσας μετεγκατάστασης και του ευρωπαϊκού συστήματος επανεγκατάστασης. Η έκθεση συνοψίζει τα προβλήματα και προτείνει συστάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν νομική δέσμευση για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας – δέσμευση την οποία επιβεβαίωσαν επανειλημμένως. Με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα να καθίσταται καθημερινά ολοένα και σοβαρότερη, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν επειγόντως τις δεσμεύσεις τους και να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα. Πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι μετεγκαταστάσεις κατά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ανοίξουν εναλλακτικές οδούς ασφαλείς και νόμιμες προς την Ευρώπη για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τις τρίτες χώρες που πλήττονται από την προσφυγική κρίση, συμβάλλοντας στην αύξηση των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για την επανεγκατάσταση.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin