Παρασκευή, Ιουνίου 20, 2014

Le champ magnétique de la Terre s'affaiblit

Trois satellites de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont mesuré avec une précision sans précédent le champ magnétique de la Terre. Cette étude a montré que le champ magnétique s'affaiblissait et que les pôles magnétiques se déplaçaient, rapporte Der Spiegel.

Les changements du champ magnétique de notre planète n'ont rien d'extraordinaire. Par exemple, il a été démontré qu'il changeait de direction en moyenne tous les 250 000 ans. Cependant, le dernier changement remarquable des pôles magnétiques – dit inversion Brunhes-Matuyama – s'est produit il y a déjà plus de 780 000 ans. Autrement dit, cette nouvelle métamorphose s'imposait depuis longtemps.


Le champ magnétique protège notre atmosphère contre le vent solaire – un flux de particules capables d'emporter les molécules de l'enveloppe gazeuse de la planète. Les chercheurs ont des raisons de penser que c'est ainsi que Mars, n'ayant pas de champ magnétique, a perdu son atmosphère. Le champ de la Terre dirige les particules chargées le long des lignes de force magnétique, formant une sorte de cocon de protection pour la planète. Le déplacement des pôles, par contre, n'affaiblit pas cette protection.

En un siècle, le champ magnétique de la Terre s'est affaibli d'environ 5%. Dans la zone de l'Anomalie magnétique de l'Atlantique sud, près des côtes brésiliennes, cet affaiblissement est encore plus important. Les informations recueillies par les trois satellites européens Alpha, Bravo et Charlie montrent que la dynamique d'affaiblissement du champ magnétique la plus importante est constatée au-dessus de l'ensemble du continent américain.

De plus, selon les mesures effectuées par les satellites, le pôle Nord magnétique, se situant dans la région arctique du Canada, se déplace vers la Sibérie à une vitesse moyenne de 90 mètres par jour, écrit Der Spiegel.

fr.ria.ru
20/6/14
--
-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin