Κυριακή, Ιουνίου 08, 2014

La NASA a testé un système de transmission de données laser

 L'agence spatiale américaine a testé avec succès une nouvelle technologie de transmission de données laser. 

Les nouvelles technologies, selon les scientifiques, peuvent transmettre des informations à l'aide d'un faisceau laser focalisé de mille fois plus rapidement que les technologies classiques utilisant les ondes radio.


  • Dans le cadre de cette expérience, les scientifiques ont envoyé à plusieurs reprises à l'ISS une vidéo en haute résolution.

 L’envoi de chaque copie à une distance de 418 km (de l'ISS à la Californie) a pris environ 3,5 secondes. Il faut 10 minutes en utilisant des ondes radio pour avoir le même résultat.
[french.ruvr.ru]
7/6/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin