Τρίτη, Ιουνίου 10, 2014

EU launches new platform to improve human-wildlife coexistence

The European Commission on Tuesday launched a platform to improve the coexistence between humans and large carnivores, an official statement said.

The platform will support constructive dialogue between key stakeholder organizations at the European level, where farmers, conservationists, hunters, landowners and scientists can exchange ideas and best practices on sharing the same land with large carnivores.


Eight stakeholder associations signed the platform agreement, including the International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC), European Farmers and European Agri-cooperatives and the European Policy Office of World Wide Fund for Nature.

Launching the platform, EU Environment Commissioner Janez Potocnik said, "My warm congratulations to the organizations that have worked together to set up this important platform, which represents a major step forward in efforts to address the issue of peaceful coexistence."

The platform will hold one annual meeting and organize additional workshops on selected topics. It will be supported by a web-based resource center that will serve as the main tool to disseminate information on the activities of the platform, identify good practices in the form of documents or a manual, act as a gateway to the portals of the member organizations, and host media resources such as press kits for journalists.

In the EU region, up to 25 percent of species are now at risk of extinction, largely due to the disappearance of their habitats, the statement said. 

Sources:Xinhua - globaltimes.cn
10/6/14
-----------------------
  • Environment: Commission launches new platform to help resolve social conflicts over large carnivores
Europe's brown bear, wolf, wolverine, lynx – at least one of these species can now be found in 21 EU Member States. After a lengthy period of decline their numbers are growing once more, but coexistence with man can be problematic. In an effort to solve the social and economic problems that sometimes result from this new expansion, the European Commission has launched a platform where farmers, conservationists, hunters, landowners and scientists can exchange ideas and best practices on sharing the same land with large carnivores.

The EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores will support constructive dialogue between key stakeholder organisations at the European level. Launching the platform, EU Environment Commissioner Janez Potočnik said: "We need to treat our natural neighbours with respect – but we also need to heed the concerns of those whose lives are genuinely affected by their close proximity. My warm congratulations to the organisations that have worked together to set up this important platform, which represents a major step forward in efforts to address the issue of peaceful coexistence." 

The European Union is home to five species of large carnivores. All suffered dramatic declines in numbers and distribution as a consequence of human activity, but increasing protection and public awareness about their vital role in healthy ecosystems have caused many populations to stabilize or increase, and to return to areas from which they had been absent for decades or even centuries. 

While this recovery is seen by some as a great conservation success, it has not been without its opponents. The issue involves a diversity of stakeholders such as hunters, foresters, livestock producers, reindeer herders, landowners, rural communities, conservation organizations and the wider public. These groups are influenced by and perceive large carnivores in different ways, and in some cases these differences can be a source of conflict. The platform will facilitate exchanges of knowledge and promote ways and means to minimize, and wherever possible, find equitable solutions to these conflicts....................http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm?locale=en
10/6/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin