Πέμπτη, Ιουνίου 19, 2014

Δεσμευτικό στόχο Ενεργειακή​ς Απόδοσης για το έτος 2030 ζητούν ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης και άλλοι Έξι Ευρωπαίοι Υπουργοί


ΥΠΕΚΑ, 19/6/14

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μαζί με τους ομότιμούς του Υπουργούς, της Γερμανίας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και του Βελγίου, συνυπέγραψαν επιστολή σχετικά με την  ανάγκη υιοθέτησης ενός φιλόδοξου στόχου για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το 2030, την οποία απέστειλαν στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, αλλά και στους Επιτρόπους Ενέργειας, Günther Oettinger και Δράσης για το Κλίμα, Connie Hedegaard.
 
Με τη συγκεκριμένη επιστολή, οι επτά (7) Ευρωπαίοι Υπουργοί ζητούν να τεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. ένας συγκεκριμένος και δεσμευτικός στόχος για την Ενεργειακή Απόδοση για το έτος 2030, ο οποίος και να περιληφθεί στην επικείμενη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούλιο του 2014 και θα αναφέρεται στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης του 2020.
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους οι Ευρωπαίοι Υπουργοί «η σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι το πιο ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους περισσότερους τομείς. Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) είναι σήμερα σε θέση να παρέχει κίνητρα στον ηλεκτρισμό και σε μέρη του βιομηχανικού τομέα, ενώ άλλοι τομείς, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, το εμπόριο, οι υπηρεσίες και τα ιδιωτικά νοικοκυριά δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για μια νέα πολιτική ενεργειακής απόδοσης και ένα νέο στόχο
 
 Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% για το 2030 και μερίδιο 27% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ (χωρίς να δεσμεύονται τα κράτη μέλη της ΕΕ από αυτό), αλλά ωστόσο δεν καθόρισε κάποιον  δεσμευτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση.
 
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ανέφερε :
«Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, έχω επισημάνει επανειλημμένως τον ζωτικό και ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, στη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην μείωση του κόστους της ενέργειας, για τα ίδια τα κράτη αλλά και τον τελικό καταναλωτή.
 
Ας μην ξεχνάμε ότι με στοιχεία του 2012, τα κράτη της ΕΕ ξόδευαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ενώ επιπλέον αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου θα λειτουργήσει αθροιστικά. Αν λοιπόν, θέλουμε να μιλάμε για ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ενεργειακή της ασφάλεια, θα πρέπει να προτάξουμε ένα από τα κύρια μέσα που τα ίδια τα Ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν : την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο πρόσφορο μέτρο που διαθέτουμε, στην προσπάθεια που καταβάλουμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές και τα νοικοκυριά, σε επίπεδο ΕΕ.
 
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν χρέος να αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και τους πολίτες των Κρατών-Μελών».
ypeka.gr
19/6/14
--
-
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin