Πέμπτη, Μαΐου 15, 2014

YPEKA: Ομιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στο Διεθνές Συνέδριο «Έξυπνα Δίκτυα & Νησιά της Ευρώπης»

ΥΠΕΚΑ,15/05/2014, Αμφιθέατρο Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων:

«Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου, καταρχήν, να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργάνωσης ενός Διεθνούς Συνεδρίου με κεντρικό θέμα τα «έξυπνα δίκτυα» και τις εφαρμογές τους.


Κι αυτό γιατί, τα «έξυπνα δίκτυα» αποτελούν σημείο-κλειδί στον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, και αναμένεται να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση κατά τα αμέσως επόμενα έτη.

Σήμερα, η πορεία για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή: Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σημείωσε πράγματι σημαντική πρόοδο σε σχέση με την σταδιακή υποκατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας με νέες, καθαρότερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες τεχνολογίες.

Στο επίκεντρο όμως των ευρωπαϊκών πολιτικών τίθεται η βιώσιμη αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών – και ειδικά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – προς όφελος του καταναλωτή.
Και ειδικότερα το βάρος του ενεργειακού αυτού μετασχηματισμού μεταπίπτει σταδιακά από τον τομέα της παραγωγής ενέργειας, στο σκέλος της ζήτησης και αξιοποίησης της ενέργειας από τον τελικό καταναλωτή.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα «έξυπνα δίκτυα» θεωρούνται, πράγματι, μία τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται προ των πυλών της πανευρωπαϊκής αγοράς, και αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία να εξετάσουμε τους τρόπους εκείνους ώστε η αξιοποίηση τους να φέρει τις μεγαλύτερες δυνατές ωφέλειες για τον σημαντικότερο κριτή, που πάντοτε είναι ο τελικός καταναλωτής.

Η σημερινή εκδήλωση αποκτά μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη σημασία τη δεδομένη στιγμή, στο κατώφλι μίας εκλογικής αναμέτρησης που βρίσκεται ενώπιον μας και κατά την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να επαναβεβαιώσουν την πίστη τους στο ευρωπαϊκό όραμα :

Το όραμα μίας Ευρώπης που όλοι οι πολίτες και φυσικά ακόμα και οι κάτοικοι των μικρότερων, ή απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα νησιών, έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες απέναντι στις προοπτικές που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για επενδύσεις, ανάπτυξη, και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου στις περιοχές αυτές.

Και ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτό, για το πώς δηλαδή η Ευρώπη ενώνει και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας, είναι τα «Έξυπνα Νησιά της Ευρώπης», για τα οποία σήμερα συζητούμε.

Ιδιαίτερα μάλιστα για την Ελλάδα και ειδικότερα για την περιοχή του Αιγαίου, η ενσωμάτωση των έξυπνων δικτύων στο ηλεκτρικό σύστημα των νησιών αποτελεί σημείο τομής ανάμεσα σε δύο μεγάλους στόχους που ενώνουν τη χώρα μας με την Ευρώπη:

Ο πρώτος στόχος, που αποτέλεσε μάλιστα και μείζονα προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, είναι η ταχύτερη ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, στόχος που περνάει μέσα από την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν απομακρυσμένες περιοχές και νησιά.
Ο δεύτερος στόχος, αφορά στην εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα, με βάση το οποίο θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Αυτές τις δυνατότητες είναι λοιπόν δικό μας καθήκον να τις αναδείξουμε και να τις εντάξουμε στη νέα σελίδα που η χώρα μας γυρίζει.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται σύντομα να προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου εγκατάστασης των πρώτων 160 χιλιάδων «έξυπνων» μετρητών στην Ξάνθη, την Λέσβο, την Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, την Λευκάδα, καθώς και σε καταναλωτές αστικών περιοχών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Είμαι βέβαιος, πως ο κ. Κόλλιας θα έχει να μας πει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές αυτού του έργου.

Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσιάζει το έργο «Έξυπνα Δίκτυα» που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την πλήρη ενσωμάτωση συστημάτων ευφυούς μέτρησης σε πέντε νησιά του Αιγαίου: τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαντορίνη, την Κύθνο και τη Μήλο, υπό το συντονισμό του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

Η εμπειρία υλοποίησης αυτών των έργων θα αποτελέσει τον καλύτερο «οδηγό» προς το μέλλον και τη σχεδιαζόμενη, ευρείας κλίμακας, πανελλαδική ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών με χρονικό ορίζοντα το 2020, όταν πια το σύνολο των καταναλωτών του ελλαδικού χώρου θα έχει πρόσβαση στις πρωτοποριακές υπηρεσίες και δυνατότητες που προσφέρουν τα «ευφυή δίκτυα»:

·       Τη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από την πλευρά των καταναλωτών, με ειδική μέριμνα για τους πλέον ευάλωτους εξ αυτών.

·       Τη δημιουργία νέων, προηγμένων υπηρεσιών τιμολόγησης, με την εφαρμογή πολυζωνικών τιμολογίων από την πλευρά των προμηθευτών, που αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά προς όφελος των καταναλωτών.

·       Την προοπτική μείωσης του κόστους παραγωγής για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τους λόγους που ήδη ανέφερα.

·       Και τέλος, την προσαρμογή των λειτουργιών του δικτύου στα νέα δεδομένα ενίσχυσης της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ώστε η ένταξη τους στο σύστημα να γίνεται με ομαλό και βιώσιμο τρόπο.

Φίλες και φίλοι,

Τα «Έξυπνα Δίκτυα» αποτελούν για την Ευρώπη μία «επανάσταση» που βρίσκεται προ των πυλών, ενώ τα «Έξυπνα Νησιά» ένα από τα πρώτα ουσιαστικά και απτά παραδείγματα πιλοτικής εφαρμογής αυτής της «επανάστασης».

Η Ελλάδα, και εδώ είναι το δικό μας καθήκον, με σταθερό γνώμονα τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, οφείλει να αριστεύσει στους τομείς εκείνους που θα την οδηγήσουν σε ένα αύριο πιο παραγωγικό, πιο ανταγωνιστικό και σαφώς πιο δημιουργικό για όλους. Και δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες αυτής της νέας αναγέννησης για τον τόπο μας είναι ο τουρισμός και η ενέργεια, που βρίσκουν σημείο συνάντησης σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα «Έξυπνα Νησιά».

Ουσιαστικά, στο συνέδριο αυτό θα συζητηθεί ότι μέσα από τις τομές που γίνονται στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά, τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν ένα κομμάτι από το παζλ για να ολοκληρωθεί η εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα από τότε που ξεκινήσαμε, το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί κατά γράμμα.

Καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Σας ευχαριστώ πολύ.»

ypeka.gr
15/5/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin