Παρασκευή, Μαΐου 09, 2014

Une forte tempête magnétique s'abattra sur la Terre à la fin de la semaine

 Les astronomes de la NASA avertissent sur de puissantes éruptions solaires et les tempêtes magnétiques qui atteindront la Terre ce week-end.

Les éruptions sont classées en A, B, C, M et X. Ces 24 dernières heures 3 éruptions de classe C et 2 éruptions de classe M ont été signalées. Des éruptions de classe X sont possibles à cause de la formation de la tache AR2051.


Les spécialistes mettent en garde que les éruptions solaires peuvent avoir une incidence néfaste sur l'état de santé. En plus les tempêtes magnétiques peuvent perturber le fonctionnement de la technique.


La Voix de la Russie

9/5/15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin