Τρίτη, Μαρτίου 18, 2014

ΥΠΕΞ: Κύρια σημεία ομιλίας ΥΦΥΠΕΞ Κ. Γεροντόπουλου στην Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση χωρών Α.Κ.Ε. (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) -Ε.Ε. (Στρασβούργο, 18.03.2014)

ΥΠΕΞ, Τρίτη, 18 Μάρτιος 2014
O Υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος ανέπτυξε, σήμερα, Τρίτη 18 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, τις θέσεις της Ελληνικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 27η Κοινή Κοινοβουλευτική Συνέλευση των χωρών Α.Κ.Ε. (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού) - Ε.Ε.. Το θέμα της ομιλίας του κ. Γεροντόπουλου ήταν «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κλιματική αλλαγή: Ανθρωπιστικές και Τεχνολογικές προκλήσεις για τις χώρες Α.Κ.Ε – Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία».

Κύρια σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού Εξωτερικών:


- Περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι συγκεντρώνονται κυρίως σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές των αναπτυσσομένων χωρών, δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), όπου το ποσοστό πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, σε πολλές περιοχές, κυμαίνεται στο 10% ή ακόμα παρακάτω σε ορισμένες αγροτικές περιοχές.

- Η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η απεξάρτηση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας και η αξιοποίηση των νέων μορφών ενέργειας, σημαίνει και μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τις χώρες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται στις περιπτώσεις που κράτη χρησιμοποιούν τις μορφές ενέργειας που διαθέτουν ως μοχλό πίεσης για να υλοποιήσουν πολιτικούς στόχους.

- Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει φιλόδοξους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Οι στόχοι αυτοί προβλέπουν σημαντική μείωση του ρόλου των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σε όλα τα σχετικά σενάρια η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ισχυρή. Υπό το πρίσμα αυτό, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί προτεραιότητα στις σχέσεις ΑΚΕ-Ε.Ε..

- Η Ε.Ε. έχει ήδη αναλάβει, μέσω του Africa-EU Energy Partnership, να παράσχει πρόσβαση σε σύγχρονες και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες για 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε χώρες της Αφρικής, έως το 2020. Η Συνεργασία αυτή είναι ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για ένα πιο διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο, όσον αφορά σε ενεργειακά θέματα στρατηγικής σημασίας για την Αφρική και την Ευρώπη, ιδίως δε σε θέματα που άπτονται της ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης στην ενέργεια. Ένας από τους στόχους της Συνεργασίας είναι η αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, καθώς και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

- Προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική αειφόρου ανάπτυξης του ενεργειακού συστήματος απαιτείται: (1) πρόσβαση στη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων και σε νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, (2) θέσπιση κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και (3) διοικητική και τεχνική επάρκεια των εμπλεκόμενων φορέων.

- Στην Ελλάδα και την Ε.Ε., η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας αποτελεί πολιτική υψηλής προτεραιότητας. Η εξοικονόμηση θα σημάνει τη σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας σε κάθε χώρα και θα βοηθήσει στην οικονομική της ανάπτυξη. Τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ελλάδα, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της έρευνας και στην εφαρμογή.

- Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ελκυστικό επενδυτικό πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εφαρμογή των τιμολογίων έγχυσης (Feed-In Tariffs) στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με την απλοποιήση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και εκτιμάται ότι θα πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο της για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μέχρι το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την οικονομική κρίση, διατηρείται το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

- Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Sustainable Energy for All (SE4ALL), η Ελλάδα, μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας της Ε.Ε. που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, θα παρέχει στην Αφρική σημαντικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

-Η Ε.Ε. και η Ελλάδα έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο στο θέμα των ΑΠΕ και αυτή την εμπειρία μας μπορούμε να τη μεταφέρουμε και να βοηθήσουμε άλλες χώρες, οι οποίες είτε θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, είτε να προχωρήσουν σε εμπορικές ή και επενδυτικές συνεργασίες. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια και συνδρομή σε όποιον ενδιαφέρεται, είτε απευθυνόμενος στην Ελλάδα, είτε μέσω της Ε.Ε..

 mfa.gr
18/3/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin