Τετάρτη, Φεβρουαρίου 12, 2014

ΥΠΕΚΑ: Δημόσια Διαβούλευση για τους Εθνικούς Στόχους στο Πλαίσιο της Πολιτικής «Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή Προς το 2030»

ΥΠΕΚΑ, 12/2/14
Συνάντηση εργασίας, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και ευρεία ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την δέσμη προτάσεων «Κλίμα- Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030», που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκε στα Κράτη-Μέλη στις 22 Ιανουαρίου 2014, συγκαλεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, αύριο Πέμπτη, 13/2/2014, στις 17:00’ στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ, επί της οδού Μεσογείων 119.


Στην επιστολή που απέστειλε στους συμμετέχοντες, ο Υπουργός ΠΕΚΑ επισημαίνει ότι η λεπτομερής εξέταση και προώθηση της δέσμης προτάσεων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Ε.Ε. στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Εξάλλου, λόγω της σημασίας και του επείγοντος χαρακτήρα της, αναμένεται να συζητηθεί από τους Αρχηγούς Κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 20-21 Μαρτίου 2014.

Το θέμα απασχολεί ήδη τις Ομάδες Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Συμβουλίου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ουσιώδης επεξεργασία των θέσεων των αντιπροσωπειών μέχρι τη συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών στα Συμβούλια Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Μαρτίου αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, καλεί τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν με σαφήνεια σε τέσσερα (4) ουσιώδη ερωτήματα :

1ο Ερώτημα: Στην ευρωπαϊκή πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, πώς χαρακτηρίζετε την προτεινόμενη δέσμη «Κλίμα-Ενέργεια προς το 2030»; Συμφωνείτε με τους δεσμευτικούς στόχους; Στηρίζει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού; Βοηθά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας; Στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά;

2ο Ερώτημα: Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις των στόχων της δέσμης σε σχέση με τις απαιτήσεις της δικής μας εθνικής πορείας προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αλλά και την επιτακτική ανάγκη τόσο για διακοπή απώλειας, όσο και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

3ο Ερώτημα: Ποιά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της δέσμης που οφείλουμε να κρατήσουμε και ποια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ή και να τροποποιήσουμε;

4ο Ερώτημα: Υπάρχουν τομείς, σχετιζόμενοι με την ενέργεια, στους οποίους η χώρα θα πρέπει να εστιάσει προκειμένου να αποτελέσουν τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα; Μπορούν να ενταχθούν τέτοιοι τομείς με ποσοστικοποιημένα κριτήρια στην παραπάνω δέσμη μέτρων;

Στην δημόσια διαβούλευση θα συμμετάσχει σύσσωμη η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, καθώς και στελέχη από :

     Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
     Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
     Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
     Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
     Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)
     Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
     Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ)
     Ένωση Καταναλωτών Μέσης Τάσης & Φυσικού Αερίου (ΕΚΑΜΕΤΑ)
     ΔΕΗ
     ΔΕΠΑ
     Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)
     ΕΛΠΕ
     ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
     Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)
     International Maritime Organization (ΙΜΟ)
     Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ)
     Aegean Airlines
     WWF
     Greenpeace
     Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ)
     Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
     Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
     Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκών (ΣΠΕΦ)
     Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)
     Ελληνική Εταιρία Βιομάζας (ΕΛΕΒΙΟΜ)
     Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
     Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
     Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ)
     Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)
     Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
     Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
     Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών...........http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2986&language=el-GR

12/2/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin