Πέμπτη, Ιανουαρίου 09, 2014

ΥΠΕΚΑ: Σημεία ομιλίας του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτ​ήτων της Ελληνικής Προεδρίας για το Περιβάλλον

ΥΠΕΚΑ, 9/1/14
-
Το Περιβάλλον στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην agenda της Ελληνικής Προεδρίας. Οι προκλήσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε μακροχρόνιο ορίζοντα χωρίς μια σαφή και επίμονη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και στην εξοικονόμηση πόρων. Συνεπώς, στόχευση της ελληνικής προεδρίας θα παραμείνει η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο μπορεί να υποστηρίξει μια αρμονική και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

Σε διεθνές επίπεδο η συνέχιση της agenda του Rio+20 θα προσφέρει την δυνατότητα για περαιτέρω προσδιορισμό των ευρωπαϊκών θέσεων σε πολλά θέματα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας του ΟΗΕ στο επίπεδο της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής οπτικής στις τομεακές πολιτικές. Θα ακολουθήσει πολιτικές και νομοθεσία που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόνοια και στον σεβασμό της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Ξεκινώ με μια οριζόντια θεματική προτεραιότητα της προεδρίας μας, που αφορά στη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική προεδρία φιλοδοξεί να αναλάβει σημαντική δράση στον ανασχεδιασμό της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, ώστε σε αυτή να περιληφθούν, εκτός της αναπτυξιακής διάστασης, θέματα όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Στο ειδικό μέρος του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής, οι βασικοί στόχοι της Προεδρίας, είναι:

    Η επίτευξη συμφωνίας με το Ε. Κοινοβούλιο σε δύο θέματα: της πρότασης που αφορά στην αεροπλοΐα στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και της πρότασης για μεταφορά αποβλήτων.
    
    Η προώθηση και ενδελεχής εξέταση των επιμέρους θεμάτων που θα προκύψουν από το αναμενόμενο πακέτο «Κλίμα – Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030» που αφορά εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής – το θέμα αυτό άλλωστε αναμένεται ότι θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου 2014.

Θα γίνει προσπάθεια – αν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της προεδρίας μας, δεδομένου ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτονται για τις Ευρωεκλογές – να προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, αναλόγως και της ανταπόκρισης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα θέματα που αφορούν τους δύο Κανονισμούς, της πρότασης για τα Ξενικά Χωροκατακτητικά Είδη και της πρότασης για την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα της Ναυτιλίας (Κανονισμός MRV).
Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια ώστε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος επίσης:

    Στις προτάσεις για την επικύρωση της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κιότο,
    Στο πακέτο προτάσεων για την ποιότητα του αέρα και
    Στη πρόταση για τις πλαστικές σακούλες

Από τα μη νομοθετικά ζητήματα, επισημαίνω τα θέματα:

α) της συνεισφοράς του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο του Μαρτίου,

β) τα Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Βιοποικιλότητα (COP-12) στην Κορέα που θα πρέπει να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014,

γ) τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πορεία μετά το 2015 (post 2015) και την προετοιμασία των κοινοτικών θέσεων στην πρώτη ολομέλεια των Ην. Εθνών για το Περιβάλλον στο Ναϊρόμπι τον Ιούνιο του 2014, και

δ) την προετοιμασία των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων για το σύνολο των διεθνών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, όπως η σύμβαση του Aarhus, του ESPOO και άλλα.

Στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, θα απασχολήσει την Προεδρία μας η περαιτέρω ωρίμανση των θέσεων της ΕΕ επί του θέματος, ενόψει της κλιμάκωσης των διεθνών διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στη Βόννη, για το COP-20 που θα γίνει στη Λίμα στο τέλος του 2014, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα μια παγκόσμια συμφωνία – στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών – στο Παρίσι το 2015.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 12 Ιουνίου 2014 στο Λουξεμβούργο.

Στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί επίσης συνέδριο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελληνική Προεδρία.

Κλείνω αναφέροντας τις διεργασίες που θα λάβουν μέρος στις 14-15 Μαΐου 2014, κατά την διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου που θα έχει ως βασικό θέμα την Γαλάζια Ανάπτυξη. Θεωρώ ότι θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ισόρροπη διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, με μακροπρόθεσμη προσέγγιση όλων των θεμάτων συνύπαρξης του τουρισμού, της ναυτιλίας, της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της αλιείας, της αξιοποίησης ορυκτών πόρων, της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τελικά της μακροχρόνιας συνύπαρξης του ανθρώπου με την ίδια τη φύση του.

ypeka.gr
9/1/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin