Παρασκευή, Δεκεμβρίου 13, 2013

Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τη ναυπηγοεπισκευή. -ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Με επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά, καθώς και σε πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, ο ΕΒΕΠ κατέθεσε προτάσεις με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στους τομείς βιομηχανίας, μεταποίησης και ναυπηγοεπισκευής.
Όπως αναφέρετε στην επιστολή, «το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως θεσμοθετημένος γνωμοδοτικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ως θεματοφύλακας των συμφερόντων της επιχειρηματικής δραστηριότητας του σημαντικότερου λιμανιού της Χώρας, σας καταθέτει προτάσεις με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στους τομείς βιομηχανίας, μεταποίησης και ναυπηγοεπισκευής».
Αναλυτικά οι ενέργειες που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

1. Προώθηση της άμεσης αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων
Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες η έννοια της άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας είναι άγνωστη. Στη χώρα μας υφίσταται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως παραμένει ανενεργό. Σχετική είναι η παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 δημιουργίας GIS (Geographic Information System) για την άμεση παροχή χρήσεων γης και όρων δόμησης. Επίσης ο ν.3882/2010 για τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), η οδηγία INSPIRE και οι σχετικοί κανονισμοί της Ε.Ε. Είναι αναγκαία λοιπόν η παρέμβαση του ΕΒΕΠ για την προώθηση κατά προτεραιότητα των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στο σύστημα χρήσης γης και πληροφοριών όρων δόμησης, ώστε άμεσα να προκύψει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα, με τη δημιουργία Εθνικής Γεωχωρικής Βάσης (ΓΕΩΒΑΣΗ).
2. Λειτουργία στα Επιμελητήρια Επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ).
Στο άρθρο 24 του Ν.3982/2011 προβλέπεται η ενημέρωση των επενδυτών, η υποδοχή και ο αρχικός έλεγχος των σχετικών φακέλων από πιστοποιημένα θεματικά κέντρα εξυπηρέτησης. Το ΕΒΕΠ προτείνει , πέραν της λειτουργίας των Επιμελητηρίων ως Αρχές Αδειοδότησης (διαδικασία η οποία καθυστερεί), τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας λειτουργίας τους και ως επιλεγμένα ΚΕΕ αντίστοιχα των ΚΕΠ. Η δράση αυτή σύμφωνα με την Υ. Α. 1441/14-6-13, ούτως ή άλλως, εντάσσεται στους γενικούς επιμελητηριακούς στόχους που πέρα της ενημέρωσης και υποδοχής φακέλων θα υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους για τη σύνταξη των σχετικών φακέλων των ενδιαφερόμενων.
3. Διάθεση Παραβόλων για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
Για την έκδοση αδειών του νόμου 3982/2011 προβλέπεται η κατάθεση παραβόλου, που κατά ένα μέρος διατίθεται για την αποζημίωση ελέγχων, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος προβλέπεται να διατεθεί για απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών από παλαιούς βιομηχανικούς χώρους και για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Η σχετική διάταξη επίσης παραμένει ανενεργή. Επιβάλλεται η επίσπευση σχετικής εγκυκλίου ενεργειών από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η συνεργασία των κατά τόπους Αρχών Αδειοδότησης, που προς το παρόν είναι οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων με τα Επιμελητήρια για τον προγραμματισμό σχετικών δράσεων της βιομηχανικής νομοθεσίας.
4. Πρωτοβουλίες αξιοποίησης Γ.Ε.ΜΗ και σύνδεσή του με το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ αποτελεί ένα από τα παραδείγματα καλής λειτουργίας για όλη τη χώρα. Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου, καθώς επίσης η υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων για την αποστολή εγγράφων. Η εφαρμογή του e- παραβόλου από τον επόμενο χρόνο, είναι ένα θετικό βήμα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Χρήσιμη επίσης μπορεί να αποδειχθεί και η περαιτέρω αξιοποίηση του ειδικού μητρώου Εξαγωγέων, Εφοδιαστών πλοίων και Ναυπηγοεπισκευαστών και η σύνδεση των στοιχείων τους με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων. Η διαδικτυακή πύλη του συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος ,έγκρισης, διακήρυξης , συμβασιοποίησης και πληρωμών για την υλοποίησή του. Έτσι, θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως μείωση του κόστους, απόλυτη νομική διασφάλιση, διαφάνεια και εξοικονόμηση χρόνου, στοιχεία δομικά για την οικοδόμηση αειφόρου ανάπτυξης.
5. Ενημέρωση για τις ριζικές αλλαγές στη Βιομηχανική Νομοθεσία
Διαπιστώνεται ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν γνώση για τη μέχρι σήμερα μεγάλη απλοποίηση των διαδικασιών της βιομηχανικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν όλων των σχετικών ωφελημάτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Επιχειρηματικών Πάρκων όπου η έννοια της άδειας εγκατάστασης έχει εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί με μία υπεύθυνη δήλωση. Η πρωτοβουλία της παρουσίασης των βελτιώσεων αυτών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πειραιά με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Β. και των στελεχών των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ / ΕΒΕΠ θα έχει στόχο τη συνεχή και αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου.
Το ΕΒΕΠ παρά τη τεράστια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και αναστροφής του αρνητικού κλίματος, που καταβάλλει η Κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, συνεχίζει να εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του και τον έντονο προβληματισμό του, με βασικές αιτίες την πολυνομία, τη δυστοκία αδειοδοτήσεων και το πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα, που δυστυχώς, καλά κρατεί. Αποτέλεσμα είναι να γινόμαστε μάρτυρες μιας τάσης φυγής επιχειρηματιών, μετεγκατάστασης εταιρειών και υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδιασμών σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση γνωστής εταιρείας που για να πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις-άδειες για ένα επενδυτικό εγχείρημα 10 εκ. ευρώ, χρειάστηκε να περάσουν έντεκα ολόκληρα χρόνια!
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία προβάλλει αδήριτη η ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθιστώντας τη χώρα μας πόλο έλξης για κάθε επενδυτική δραστηριότητα. Το ΕΒΕΠ επισημαίνοντας τα καθημερινά εμπόδια που καθυστερούν αδικαιολόγητα μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέγουν να μεταναστεύσουν, επαναφέρει την πρόταση για τη λειτουργία Γραμματείας ΜμΕ Επιχειρήσεων σε επίπεδο Γραφείου Πρωθυπουργού, ως διαχειριστική μονάδα πρακτικού σχεδιασμού και εφαρμογής καθώς και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση δυσλειτουργιών.»
 elzoni.gr
13/12/13
-----
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin