Τετάρτη, Νοεμβρίου 20, 2013

Πρόγραμμα LIFE: συνέντευξη με την Jutta Haug.

Το νέο πρόγραμμα LIFE για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση με προϋπολογισμό 3.46 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2014-2020, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Τα 864 εκατομμύρια κατανέμονται σε επιμέρους πρόγραμμα για την κλιματική δράση. Η ολομέλεια ψηφίζει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου (για) το LIFE 2014-2020. Ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες από την εισηγήτρια, JuttaHaug (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

Tι αλλάζει με το πρόγραμμα του LIFE για το κλίμα;


Το πρόγραμμα LIFE+ που βρίσκεται σε εξέλιξη χρηματοδοτεί ήδη προγράμματα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όμως τώρα το πρόβλημα του κλίματος αναβαθμίζεται για να αποτελέσει χωριστή σε υποκατηγορία του (ήδη υπάρχοντος) προγράμματος LIFE και αφορά το ¼ του προϋπολογισμού (25% από τα 3.46 δισεκατομμύρια ευρώ του LIFE).

Το LIFE αντιστοιχεί στο 0.3% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού συνεπώς, η ένταξη του περιβάλλοντος και του κλίματος στα μεγάλα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το περιφερειακό ή το γεωργικό ταμείο είναι κρίσιμη.

Η έκθεσή σας αναφέρει πως κάποια Κράτη Μέλη έχουν δυσκολευθεί ιδιαίτερα να απορροφήσουν τα κονδύλια. Υπάρχει λύση;
Οι προηγούμενες περίοδοι προγραμματισμού του LIFE πράγματι ανέδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στην εκταμίευση και απορρόφηση των κονδυλίων για το LIFE και το πρόγραμμα LIFE+ (2007-2013) δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι.

Πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπόνηση προγραμμάτων με την ποιότητα που απαιτεί το πρόγραμμα για να γίνει η εκταμίευση των κονδυλίων.

Ποια είναι η άποψή σας για τα νέα "Ολοκληρωμένα Προγράμματα" που αποσκοπούν στη στήριξη των σημαντικότερων περιβαλλοντικών σχεδίων;

Τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την απορροφητικότητα. Στόχος τους είναι να πετύχουν τη στήριξη των προγραμμάτων του LIFE από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία για την καλύτερη υλοποίηση μεγάλων περιβαλλοντικών έργων.
 europarl.europa.eu
20/11/13
---
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin