Τρίτη, Νοεμβρίου 05, 2013

Σταθερή, αλλά όχι στατική στήριξη στις ΑΠΕ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο οδηγιών για τον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, ΑΠΕ), το οποίο καλωσορίστηκε από τους συνδέσμους ΑΠΕ ως ένα σημαντικό "εργαλείο" για την απαραίτητη κανονιστική σταθερότητα που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του 2020.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει σε όλους, όσον αφορά στους μηχανισμούς στήριξης και ότι πρέπει να είναι tailor-made για τα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των αγορών, των τεχνολογιών και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΑΠΕ (EREC) Rainer Hinrichs - Rahlwes.

«Ότι η στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι σταθερή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και στατική. Αντιθέτως, η στήριξη θα πρέπει να είναι δυναμική και να υπόκειται σε σταδιακές προσαρμογές, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογία και τις εξελίξεις της αγοράς», διευκρίνισε ο Hinrichs - Rahlwes.

«Το παρόν πακέτο οδηγιών σχετικά με τα συστήματα στήριξης των ΑΠΕ, θέτει τα σωστά όρια για την αναγκαία μεταρρύθμιση του εθνικούς μηχανισμούς στήριξης. Δεν έχει επιλεγεί (σ.σ. το πακέτο οδηγιών) από υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης, αλλά βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές , αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους», ανέφερε ο Hinrichs - Rahlwes.
«Ωστόσο, στις οδηγίες για την επάρκεια της ηλεκτροπαραγωγής, η Επιτροπή προειδοποιεί ξεκάθαρα για τον κίνδυνο λανθασμένων μηχανισμών ανάκτησης και τη σημασία αποφυγής της διατήρησης ορυκτών καυσίμων, η οποία θα εμπόδιζε την ανάπτυξη ανανεώσιμων, αποδοτικών και ευέλικτων λύσεων στην παραγωγή» προειδοποίησε ο πρόεδρος του EREC.

«Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το πακέτο οδηγιών δίνει έμφαση στην προβλεψιμότητα των μηχανισμών στήριξης, καθώς ένας σταθερός μηχανισμός στήριξης είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επενδυτών», σημείωσε.
Και κατέληξε ότι, «γενικότερα, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν μπορεί πλέον να εξεταστεί χωριστά από οικονομική στήριξη. Εάν αντιμετωπιστούν σωστά, τα κράτη - μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθεί πραγματικά το δυναμικού τους σε ΑΠΕ , ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η ανάγκη και το επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης».
 energypress.gr
5/11/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin