Τρίτη, Νοεμβρίου 12, 2013

ΥΠΕΚΑ: Συμμετοχή Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργί​ου, στην 10η Υπουργική Συνάντηση Ε.Ε - ΟΠΕΚ


ΥΠΕΚΑ, 12/11/13
Ολοκληρώθηκαν χθες, 11 Νοεμβρίου 2013, στη Βιέννη οι εργασίες της 10ης Υπουργικής Συνάντησης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), στην οποία ένας από τους κεντρικούς εισηγητές ήταν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου,εν όψει και της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
 
Κατά την Υπουργική Συνάντηση, ο Υφυπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ε.Ε, Günther Oettinger και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Fabrizio Barbaso.
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές στην αγορά πετρελαίου, οι ενεργειακές πολιτικές της Ε.Ε, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας Ε.Ε - ΟΠΕΚ σε τομείς όπως η ασφάλεια εφοδιασμού και η διασφάλιση της σταθερότητας των διεθνών τιμών πετρελαίου.
 
Ακολουθεί η ομιλία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, στην οποία τέθηκαν τα ζητήματα και οι προτεραιότητες που θα απασχολήσουν και την Ελληνική Προεδρία στο πλαίσιο του διαλόγου Ε.Ε-ΟΠΕΚ :
 
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω στην υπουργική συνάντηση Ε.Ε. - ΟΠΕΚ ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι άριστες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚ αποτελούν πρότυπο αγαστής συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης. Πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας αυτής.
 
Η Ε.Ε είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 36% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ κατά την περίοδο 2006-2010. Είκοσι κράτη μέλη εισάγουν το 95%, ή και περισσότερο, των αναγκών τους σε πετρέλαιο. Δεδομένης της έντονης πετρελαϊκής εξάρτησης της Ένωσης, είναι ζωτικής σημασίας η διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης πετρελαίου στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε έχουν υψηλά, αλλά ποικίλα επίπεδα ενεργειακής εξάρτησης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένα στις διαταραχές των τιμών ενέργειας ή διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού.
 
Η ανάγκη για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και ΟΠΕΚ είναι λοιπόν προφανής. Η διασφάλιση προσιτών και σταθερών τιμών του πετρελαίου αποτελούν αναγκαιότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία, προς αμοιβαίο όφελος τόσο για τις παραγωγούς χώρες, όσο και για τις χώρες κατανάλωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, που η Ε.Ε. υποστηρίζει σθεναρά με πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα της παροχής δεδομένων, μέσω του Διεθνούς Φόρουμ για την Ενέργεια και την Πρωτοβουλία JODI (Κοινή Πρωτοβουλία για την Ανταλλαγή Πετρελαϊκών Δεδομένων).
 
Παρά το πλαίσιο της Ε.Ε. για το κλίμα και τους στόχους για τη μείωση εκπομπών άνθρακα και παρά τις προσπάθειες της Ε.Ε. να αναπτύξει εγχώριες πηγές για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, το πετρέλαιο είναι και θα παραμείνει βασικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος της Ε.Ε, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι κάτι περισσότερο από επιτακτικές. Η επένδυση στην πρόσληψη και κατάρτιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι επίσης σημαντική για τη βιομηχανία πετρελαίου, βάσει και των αποτελεσμάτων πρόσφατης μελέτης που εκτιμά πιθανά σημεία συμφόρησης λόγω της ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του πετρελαίου.
 
Οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών και του κόστους της ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε, πρέπει να είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντός μας. Ως προς αυτό, η επικείμενη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύνθεση και τους «οδηγούς» των τιμών και του κόστους της ενέργειας πρέπει να αξιολογηθεί εκτενώς με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπό τους στα νοικοκυριά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας είναι υψίστης σημασίας, όπως και η διασφάλιση ανταγωνιστικών και προσιτών τιμών ενέργειας για τους βιομηχανικούς τομείς που εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισμό.
 
Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης από τις μεγάλες οικονομίες. Η Ε.Ε εργάζεται συνεχώς προκειμένου να προχωρήσει σε μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει μια πιο αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων δικτύων, η ενέργεια θα είναι πιο εύκολα εμπορικά διακινούμενη εντός των ευρύτερων γεωγραφικών ορίων της ένωσης και η ασφάλεια του εφοδιασμού θα ενισχυθεί με την αύξηση των εναλλακτικών πηγών προμήθειας.
 
Όσον αφορά τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνέχεια των εποικοδομητικών συμπερασμάτων και προτάσεων της στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την «Ασφάλεια της Υπεράκτιας Βιομηχανίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», στο πλαίσιο του Διαλόγου Ε.Ε.-ΟΠΕΚ για την Ενέργεια, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει Οδηγία που διασφαλίζει ότι τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε πλατφόρμα πετρελαίου και φυσικού αερίου ανά την Ευρώπη.
 
Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι το μη συμβατικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια σε άλλα μέρη του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία της διερεύνησης των δυνατοτήτων και των τρόπων διαφοροποίησης του ενεργειακού μας εφοδιασμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας πλήρως υπ’ όψιν διάφορους  περιοριστικούς παράγοντες που ισχύουν στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση γης, την πυκνότητα του πληθυσμού, την τοπική οικονομική δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι  χώρες μέλη του ΟΠΕΚ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υγεία, την ασφάλεια και τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται με τις πετρελαϊκές δραστηριότητες παγκοσμίως, μοιραζόμενες την εμπειρία τους με σκοπό τον εντοπισμό, την προώθηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.»
ypeka.gr
12/11/13 
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin