Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 19, 2013

Οσμή και γεύση χωματίλας παρουσίασαν δείγματα πόσιμου νερού σε κοινότητες της Επαρχίας Πάφου. -Δεν προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία

Οσμή και γεύση χωματίλας παρουσίασαν δείγματα πόσιμου νερού, που λήφθηκαν από διάφορες Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου, οι οποίες υδροδοτούνται από το Διυλιστήριο Κανναβιούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, ωστόσο, δεν προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωσή του.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, στα πλαίσια της εφαρμογής του Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 διεξάγουν τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πόσιμο νερό, με βάση τα σχετικά Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «από τους μέχρι τώρα ελέγχους, πέραν της πιο πάνω απόκλισης στην ποιότητα του νερού, δεν προσδιορίστηκαν άλλες αποκλίσεις όσον αφορά τις ελεγχόμενες μικροβιολογικές και χημικές παράμερους του πόσιμου νερού και ως εκ τούτου με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, δεν προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωσή του».

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως φορέας ύδρευσης, έχει εντοπίσει τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος, έχει προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης και σύντομα αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό και καθημερινή συνεργασία, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό και θα ενημερώσουν εκ νέου το καταναλωτικό κοινό σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα.

onlycy.com
19/9/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin