Παρασκευή, Αυγούστου 30, 2013

ΥΠΕΚΑ: Χαιρετισμό​ς Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στην Ημερίδα της Περιφέρεια​ς Νοτίου Αιγαίου για την "Γαλάζια Ανάπτυξη"

ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013


«Αγαπητοί φίλοι,
 
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, από εδώ, από την καρδιά των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο, να ανοίξω τις εργασίες μιας σημαντικής ημερίδας, που αναφέρεται στο σπουδαίο πανευρωπαϊκό ζήτημα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, της ανάπτυξης που στηρίζεται στην ολιστική, αειφόρο και πολυδιάστατη προσέγγιση όλων των θαλάσσιων αναπτυξιακών συνιστωσών. 
 
Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή τη νέα προσέγγιση, έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο τόσο η Ελληνίδα Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, όσο και ο Έλληνας ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλης. 
 
Χαίρομαι, επίσης, γιατί το θέμα αυτό θα αποτελέσει μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2014. 
 
Η Ιστορία της Ελλάδας, αλλά επί της ουσίας και όλων των πολιτισμών της Ευρώπης στηρίζεται στη θάλασσα. Αναπόφευκτα και η ελληνική οικονομική ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό «εξαρτημένη» από αυτή. Ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας απασχολείται στον τουριστικό τομέα. Η ελληνική ναυτιλία κατέχει σημαντικότατο ποσοστό της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας, ενώ μεγάλο μέρος των αλιευμάτων στην Μεσόγειο προέρχεται από την Ελλάδα, η οποία και διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στην περιοχή. Και βέβαια η βιοποικιλότητα και των θαλασσών μας αποτελεί πολύτιμο και αναντικατάστατο εθνικό κεφαλαίο. Τώρα, έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στον ενεργειακό τομέα της περιοχής, να γίνει ένας αναντικατάστατος, ίσος μεταξύ ίσων, συμμέτοχος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενεργειακού δικτύου.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα υπογράψαμε με την Κύπρο και το Ισραήλ το Μνημόνιο Κατανόησης (MemorandumofUnderstanding) για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ενέργειας (Ενεργειακές Υποδομές, Έρευνα και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι), της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων. Είναι μια σημαντική στιγμή για τις σχέσεις των τριών χωρών. Ο τομέας της ενέργειας και ιδιαίτερα η αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου και η πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευημερίας για τους λαούς των τριών χωρών. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας ολόκληρης της Ευρώπης, γεγονός που αναμφισβήτητα αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα και την Κύπρο ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της ένταξης του αγωγού Φυσικού Αερίου Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και του ηλεκτρικού καλωδίου Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Ηπειρωτική Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Το τελευταίο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 3,5 δις € και χρόνο ολοκλήρωσης τα τρία (3) χρόνια, μετά την έναρξη των εργασιών. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει προτεραιότητα στην εκπόνηση των μελετών, μείωση έως 40% του χρόνου υλοποίησης και δυνατότητα χρηματοδότησης από διεθνείς τράπεζες.
 
Συνολικά, τα θέματα ενέργειας θα είναι υψηλής προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Υψηλά θα είναι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλος, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.
 
Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική προωθεί μια νέα πολιτική προσέγγιση -διασυνοριακή και διατομεακή - για την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και τους θαλάσσιους τομείς και μας προσφέρει τη δυνατότητα για πρώτη φορά της ολιστικής, συνεργατικής θεώρησης των πολλών εθνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων που είναι συνδεδεμένα με τη θάλασσα. Η ίδια η διατομεακή φύση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων, τόσο για τη διαμόρφωση, όσο και για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων απέναντι στα Κοινοτικά όργανα.
 
Το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκλήρωση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ο Θ.Χ.Σ. αφορά και σχετίζεται με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, τα δεδομένα και τις γνώσεις για τη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες (αλιεία, υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων), τις θαλάσσιες μεταφορές, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ.).
 
Η μετάβαση από τον χωροταξικό σχεδιασμό στη στεριά σε εκείνον της θάλασσας είναι κρίσιμης σημασίας και απαιτεί συνοχή μεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων στρατηγικών και σχεδίων, καθώς και την προσεκτική εφαρμογή τους, ιδιαίτερα στο μεταβατικό στάδιο των παράκτιων περιοχών.
 
Ένα επιπλέον κρίσιμο συστατικό της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η εφαρμογή της Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Στο πλαίσιο της Οδηγίας πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές, ώστε να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020. Το επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρμογή του νόμου έχει ανατεθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
 
Η επιλογή των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων είναι το βασικό μας στοίχημα, αφού πρώτα καταγράψουμε και ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των θαλάσσιων περιοχών μας και εργαστούμε συνεργατικά με τους γείτονες στην περιοχή. Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη αξιολογήσει την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων της χώρας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά. Έχει επιπλέον καθορίσει μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών και έχει καθορίσει τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στους επόμενους μήνες.
 
Ένα επιπλέον ιδιαίτερο αλλά σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ολιστικά, σε συνάρτηση και με το Μνημόνιο Κατανόησης με την Κύπρο και το Ισραήλ, είναι το θέμα των αφαλατώσεων και συνολικότερα της υδροδότησης των νησιών του Αιγαίου. Η μακρά εμπειρία και των δύο χωρών, τόσο της Κύπρου, όσο και του Ισραήλ, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης του εθνικής σημασίας ζητήματος.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Είμαι βέβαιος ότι με τη συμμετοχή όλων, η Ελλάδα μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο πρωτοπόρος στην ολοκληρωμένη, αειφόρο Ανάπτυξη όλων των φυσικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και των πλουτο-παραγωγικών πόρων της θάλασσας.
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.»
 ypeka.gr
30/8/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin