Δευτέρα, Ιουλίου 22, 2013

ΚΥΠΡΟΣ: Πράσινο σε σχέδιο χορηγιών για ΑΠΕ από επιχειρήσεις

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με ειδική Απόφασή του με ημερομηνία 19 Ιουλίου 2013, ενέκρινε το Σχέδιο χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.  Η Απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εφόρου.  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Σχέδιο, αφού αξιολογήθηκε, κρίθηκε ως απολύτως συμβατό με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και της πολιτικής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με τις πρόνοιές του θα παρέχει ενισχύσεις από 15% έως και 40% επί του συνολικού επενδυτικού κόστους.  Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €3,5 εκ.

Επιπρόσθετα, ο Έφορος έκρινε ότι το ομότιτλο Σχέδιο που απευθύνεται αποκλειστικά σε νοικοκυριά και φορείς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα δε συνιστά κρατική ενίσχυση καθότι οι δικαιούχοι του δεν εμπίπτουν στην έννοια της επιχείρησης.  Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι δύναται να εφαρμοστεί ελεύθερα από την Αρμόδια Αρχή.  Η ενίσχυση θα χορηγείται ως ποσοστό επί των επενδυτικών δαπανών και θα καλύπτει από 30% έως 55% του συνολικού κόστους.  Ο προϋπολογισμός του εν λόγω Σχεδίου ανέρχεται σε €5,5 εκ.Για το Σχέδιο ενθάρρυνσης της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά αιολικά, ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, ως συνέχεια προηγούμενου εγκεκριμένου σχεδίου, κρίθηκε ότι οι αλλαγές που έχουν επενεχθεί σε αυτό δεν καθιστούν το μέτρο ως νέα ενίσχυση και συνεπώς δύναται να τεθεί σε εφαρμογή στη Δημοκρατία.  Το σχέδιο αυτό καλύπτει έργα μεγάλης κλίμακας, οι επενδυτές των οποίων θα λαμβάνουν εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην ΑΗΚ για 20 χρόνια.

Τα τρία αυτά σχέδια δύνανται να προκηρυχθούν άμεσα από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι εν δυνάμει δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για αξιολόγηση και έγκριση, με σκοπό την έναρξη νέων επενδύσεων στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Με την πλήρη εφαρμογή και ολοκλήρωση των σχεδίων προβλέπεται η πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους πέραν των €33 εκ. τα επόμενα 2 χρόνια περίπου. - 

See more at: http://www.sigmalive.com
22/7/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin