Παρασκευή, Φεβρουαρίου 08, 2013

Μετατοπίζεται λόγω αναδασμού στο Θρυλόριο ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας

ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
 
Θα ξεκινά από την ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, θα προσεγγίσει τη χάραξητου κάθετου άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Μάκαζα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας

Με συνολικό μήκος περίπου 180 χλμ και σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στην Stara Zagora της Βουλγαρίας, συνδέοντας έτσι το ελληνικό σύστημα 
φυσικού αερίου με το βουλγαρικό (X)
 

Στη Βουλγαρία θα καταλήγει προκειμένου να καλύψει ενεργειακές ανάγκες, ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας. Πρόκειται για αγωγό φυσικού αερίου που θα ξεκινά από την ΒΙΠΕ Κομοτηνής και το περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου. Όπως ειπώθηκε και στη συνεδρίαση του οργάνου την Τετάρτη, το έργο θα προσεγγίσει τη χάραξη του κάθετου άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Μάκαζα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Τα μέλη του συμβουλίου ωστόσο, επανέθεσαν το αίτημα των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση της φιλικής αυτής ενέργειας για τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι παρουσία των εκπροσώπων της κατασκευάστριας εταιρίας, συζητήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο το θέμα, «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων  του έργου: «Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και συνοδευτικές εγκαταστάσεις». 

Ο ΑΓΩΓΟΣ

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας αποτελεί το συμπληρωματικό κλάδο του Αγωγού ITGI προς τα Βαλκάνια. Το έργο χαίρει της πλήρους στήριξης των δύο κρατών, τα οποία έχουν υπογράψει σχετική διακρατική συμφωνία. Ο Ελληνο-Βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά δρώμενα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με συνολικό μήκος περίπου 180 χλμ και σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora της Βουλγαρίας, συνδέοντας έτσι το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου με το βουλγαρικό. Η δυναμικότητα του αγωγού, σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι της τάξης των 5 δισ. κυβ. μέτρων. Τον Ιανουάριο του 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία «Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria ΕAD» (“ICGB” ΕAD), η οποία είναι υπεύθυνη για την µελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού. Στην εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η Bulgarian Energy Holding EAD (BEH EAD). Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου αγωγού ως έργο Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τον συμπεριέλαβε μεταξύ των έργων του Νοτίου διαδρόμου που συγχρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης στον τομέα της ενέργειας (EEPR), εγκρίνοντας επιχορήγηση του κόστους κατασκευής του με το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του αγωγού, σημειώνεται ότι θα μπορεί να διοχετευθεί φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος από την περιοχή της Κασπίας ή υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα εισάγεται στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται ανά την Ελλάδα. 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 

Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το περιφερειακό συμβούλιο με την προϋπόθεση τη μετατόπιση του, στο κομμάτι που αφορά τους οικισμούς Θρυλορίου και Καλλιθέας. Συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας εισηγήθηκαν τη μετατόπιση χωροθέτησης του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα που διέρχεται από τα αγροκτήματα Θρυλορίου και Καλλιθέας, σύμφωνα με την προτεινόμενη διέλευση του αγωγού, προκειμένου να μην επηρεαστούν τα έργα αναδασμού για τους παρακάτω λόγους: 

Η εν λόγω περιοχή τελεί υπό αναδασμό του οποίου οι διοικητικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι επιμέρους  εργασίες τεχνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι τα αποστραγγιστικά και αρδευτικά      δίκτυα, τα έργα αγροτικής οδοποιίας και τις ισοπεδώσεις και επικαλύψεις αρκετών σημείων  της εν  λόγω  περιοχής. Συνέπεια των παραπάνω παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας των αναδασμών, θα είναι η σημαντική αλλαγή της σημερινής μορφής  των αγροτικών εκτάσεων των αγροκτημάτων των παραπάνω οικισμών. Οι κάτοικοι του οικισμού του Θρυλορίου δια των αιρετών και συλλογικών εκπροσώπων τους έχουν γνωστοποιήσει στην υπηρεσία, η οποία φέρει και την ευθύνη ολοκλήρωσης του αναδασμού, τη βούληση τους για προνομιακή παραχώρηση στην εν λόγω περιοχή, σε όλους τους κτηματίες, αγροτεμαχίων μικρότερης έκτασης, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την εκτέλεση περισσότερων τεχνικών έργων. Θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην εν λόγω περιοχή και θα γίνει εκ νέου διανομή αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα η αποζημίωση που θα δοθεί στους παλιούς ιδιοκτήτες δεν θα καλύπτει τους νέους ιδιοκτήτες. Στην εν λόγω περιοχή παραδοσιακά επικρατούσαν δενδροκαλλιέργειες με πιο συνηθισμένες της καλλιέργειες αμυγδαλιάς, καρυδιάς και συκιάς. Σήμερα μέσα στο πνεύμα αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής υπάρχει η τάση για επιστροφή στις παραδοσιακές καλλιέργειες και στην εν λόγω περιοχή έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και η καλλιέργεια της ελιάς. Οπότε η κατασκευή του αγωγού θα πρέπει να έχει τις ειδικές προδιαγραφές, για περιοχές με δένδρα. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το έργο καταψήφισε η επικεφαλής, της Οικολογίας Αλληλεγγύης Κατερίνα Γεροστεργίου, καθώς όπως είπε: 
Είναι απαξιωτικό προς το περιφερειακό συμβούλιο ως θεσμικό όργανο η έγγραφη αλλά και προφορική απαίτηση της εταιρίας “ICGB AD” να υπερψηφιστεί η ΜΠΕ από το περιφερειακό συμβούλιο και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου (ΥΠΕΚΑ). Η «τροποποίηση» αυτή αφορά το βασικό θέμα της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου και συγκεκριμένα της μετατόπισης του αγωγού δυτικότερα στην περιοχή των αγροκτημάτων Θρυλορίου και Καλλιθέας που τελούν υπό αναδασμό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.  Στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή που προκύπτουν από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα προέρχονται από την καύση φυσικού αερίου αντί υγρών και στερών καυσίμων, όμως τα οφέλη αυτά δεν αφορούν τις περιοχές του Δήμου Κομοτηνής που διασχίζει ο αγωγός αλλά τη γείτονα χώρα- Βουλγαρία η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο.  Στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις και τις βιομηχανίες των περιοχών που θα τροφοδοτεί ο αγωγός. Πουθενά στο κείμενο και στα σχέδια της ΜΠΕ που εξετάστηκε δε γίνεται λόγος ότι ο αγωγός θα τροφοδοτήσει με αέριο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κομοτηνής  ώστε να υπάρξουν και στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν απάντησε συγκεκριμένα σε σχετική ερώτηση για την προέλευση του φυσικού αερίου το οποίο θα μεταφέρει. Η απάντηση ήταν αόριστη ότι το αέριο μπορεί να προέρχεται ίσως από την Τουρκία, ίσως από τον πλωτό αγωγό που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ίσως από κάπου αλλού, το οποίο δείχνει προχειρότητα. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν τεκμηρίωσε τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω έργο θεωρείται έργο εθνικής σημασίας, δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημοσίου συμφέροντος για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ με δεδομένο ότι ο αγωγός απλά θα διασχίσει το ελληνικό έδαφος. Να σημειώσουμε για άλλη μια φορά ότι  η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σεβασμό στα οικοσυστήματα που αποτρέπουν την κλιματική αλλαγή μπορούν να οδηγήσουν στη βιώσιμη ευημερία του τόπου μας και των ανθρώπων του». 

Όλγα Τσιούλφα
8/2/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...

Blog Widget by LinkWithin